Tìm thấy 37 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tìm hiểu về Thương mại điện tử Sách tham khảo

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 380 T310H.

2. 1000 địa chỉ website cần biết 2011

Tác giả: Công Tuân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 025.04 M458NG.

3. Longman English grammar pratice for intermediate student

Tác giả: Alexander, L.D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hongkong Longman Group Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 425 L431E.

4. Internet tham khảo toàn diện

Tác giả: Haln, Harley; Châu Hồng Lĩnh; Nguyễn Đông Hồ; Nguyễn Thành Châu; Quang Hùng; Rick Stout; Thế San; Trương Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1998Nhan đề song song: The Internet complete Reference.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (3).

5. Intermediate accounting

Tác giả: Spiceland, J. David; Sepe, James F; Tomassini, Lawrence A.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 I311T.

6. Easy access the reference handbook for writers

Tác giả: Keene, Michael L; Adams, Katherine H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 E100S.

7. Các hình thái tham nhũng Giám sát các khả năng tham nhũng ở cấp ngành:sách tham khảo

Tác giả: Campos, J.Edgardo; Campos,J.Edgardo; Pradhan, Sanjay.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 364.1 C101H.

8. Từ vựng học tiếng Anh

Tác giả: Hoàng Tất Trường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 1993Nhan đề song song: Basic English lexicology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 422.071 T550V.

9. Lý luận xã hội học Sách tham khảo

Tác giả: Claude Passeron, Jean; Trịnh Văn Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 301 L600L.

10. Hỏi - đáp thanh toán quốc tế Sử dụng kèm theo giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương"

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Thị Cẩm Thuỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 382 H428Đ.

11. Từ đúng - từ sai : Các từ và cấu trúc tiếng Anh thường nhầm lẫn khi sử dụng

Tác giả: Alexander, L. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2006Nhan đề song song: Right word - wrong word.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425 T550Đ.

12. Nghiệp vụ thị trường tiền tệ Sách tham khảo

Tác giả: Lê Hoàng Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 NGH307V.

13. Các hệ thống pháp luật cơ bản trên Thế giới : Sách tham khảo

Tác giả: Fromont, Michel; Nguyễn Văn Bình; Trương Quang Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tư pháp 2006Nhan đề song song: Grands systèmes de droit étrangers.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 341 C101H.

14. 6000 địa chỉ Website Internet

Tác giả: Trương Công Tuân; Ngô Quỳnh Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 025.04 S111N.

15. Từ điển lịch sử: Dùng cho học sinh - sinh viên

Tác giả: Lê Đình Hà; Lê Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 903 T550Đ.

16. Nghiệp vụ thị trường tiền tệ Sách tham khảo

Tác giả: Lê Hoàng Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 NGH307V.

17. Quản trị học căn bản

Tác giả: Donnelly, James H; Gibson, James; Ivancevich, John M; Phan Thăng; Vũ Trọng Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658 Q501TR.

18. Toàn cảnh nền chính trị thế giới Sách tham khảo

Tác giả: Krieger, Joel; Hà Nguyên Thạch; Nguyễn Anh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 320.9 T406C.

19. Bài tập ngôn ngữ C Từ A đến Z

Tác giả: Huỳnh Tấn Dũng; Hoàng Đức Hải; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 B103T.

20. Ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Tác giả: Minh Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb.Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh 2006Nhan đề song song: English Grammar.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 425 NG550PH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L