Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Numerical methods for engineers with software and programming applications

Tác giả: Chapra, Steven C; Canale, Raymond P.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.4 N511E.

2. Số học thuật toán Cơ sở lý thuyết và tính toán thực hành

Tác giả: Hà Huy Khoái; Phạm Huy Điển.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 518 S450H.

3. College algebra graphs and models

Tác giả: Barnett, Raymond A; Byleen, Karl E; Ziegler, Michael R.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512.9 C428L.

4. Các trường phái sử học Sách tham khảo

Tác giả: Bourdé, Guy; Hervé Martin; Phạm Quang TRung; Vũ Huy Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Viện sử học Việt Nam 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 944 C101TR.

5. Bài tập số học (Dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm)

Tác giả: Nguyễn Tiến Quang.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512 C125T.

6. Math for the pharmacy technician : Concepts and calculations

Tác giả: Egler, Lynn M; Booth, Kathryn A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 615.1 M110F.

7. Số đại số Tập 1

Tác giả: Hoàng Xuân Sính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Số học: Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm

Tác giả: Nguyễn Tiến Tài; Nguyễn Hữu Hoan.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục, 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Numerical Mathematics

Tác giả: Quarteroni, Alfio; Sacco, Riccardo; Saleri, Fausto.

Ấn bản: secon ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Springer Berlin Heidelberg 2007Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

10. Số học : Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học phổ thông

Tác giả: Hà Huy Khoái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Giáo dục, 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

11. Nhập môn số học thuật toán

Tác giả: Hà Huy Khoái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Khoa học, 1997Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

12. Một số thuật toán trong số học ứng dụng (Luận văn tốt nghiệp ngành Phương pháp Toán sơ cấp)

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền; GS. TSKH Hà Huy Khoái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2018Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 M458S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L