Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Số liệu thống kê vị thế kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố Việt Nam Xếp hạng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Tác giả: Nguyễn Thị Liên; Tăng Văn Khiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Nhan đề song song: Statistical data on socio - economic posititions of 63 provinces and cities in VietNam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330.02 S450L.

2. Hà Nội qua số liệu thống kê 1945 - 2008

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Vân; Nguyễn Thị Chiến; Nguyễn Thị Ngọc Vân; Trần Kim Đồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 315.9731 H100N.

3. One million

Tác giả: Hertzberg, Hendrik.

Ấn bản: [Rev. and updated.].Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Abrams Image 2009Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

4. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 Kết quả toàn bộ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Nhan đề song song: The 2009 Vietnam population and housing census: Completed results.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 304.602 T455Đ.

5. Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Nhan đề song song: Socio-economic statistical data of 63 provinces and cities.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330.02.

6. Statistical techniques in business & economics

Tác giả: Lind, Douglas A; Marchal, William G; Wathen, Samuel Adam.

Ấn bản: 15th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin, 2012Nhan đề song song: Statistical techniques in business and economics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 ST110-I.

7. SPSS for intermediate statistics : use and interpretation

Tác giả: Leech, Nancy L; Barrett, Karen Caplovitz; Morgan, George A.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum, 2005Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Thư viện số 005.5.

8. The elements of statistical learning : data mining, inference, and prediction

Tác giả: Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert; Friedman, J. H.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : Springer, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.3 E200L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L