Tìm thấy 135 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty THHH đầu tư săn xuất và nhập khẩu Đại Thành (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Trần Vân Anh; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư thương mại Việt - Hàn (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thế Anh; Ngô Thị Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Thiên Ấn (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thủy Tiên; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

4. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty cổ phần thiết bị năm sao Việt (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thị Liên; Vũ Lệ Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

5. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại Hà Anh Phát (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Vân Nga; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

6. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH sơn mài truyền thống (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thị Hà; Lưu Thị Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

7. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Hương Trang; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH điện máy Tia Sáng (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

9. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH xây dựng thương mại và du lịch Minh Lan (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Hương Trang; Trịnh Trọng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty cổ phần Hoàng Thái (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Hương Giang; Đỗ Trường Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI-103P.

11. Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản của Công ty TNHH Toyota Long Biên (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang; Nguyễn Thanh Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI-103P.

12. Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản của Công ty cổ phần xây dựng đô thị (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn MInh Đức; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI-103P.

13. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thanh (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thùy Linh; Ngô Thị Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI-103PH.

14. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thái Thịnh (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thu Trang; Lưu Thị Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI-103PH.

15. Giải pháp nâng cao khả năng sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần giấy Việt Hoa (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính -Ngân hàng)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiên Trang; Lưu Thi Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 GI-103PH.

16. Giải pháp nâng cao khả năng sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần giấy Việt Hoa (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính -Ngân hàng)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiên Trang; Lưu Thị Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH xây dựng tổng hợp Phúc Lộc (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng)

Tác giả: Vũ Việt Hùng; Ngô Thị Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 N122C.

18. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sao Mai (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Văn Bình; Trần Thị Thùy Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

19. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu TTTK (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Ngô Thị Hà My; ThS.Lê Thị Hà Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

20. Nâng cao hiệu quả sử tài sản lưu động tại công ty TNHH thương mại dịch vụ công nghệ Hồng Hà (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Thạch Mai Hương; PGS.TS. Lưu Thi Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L