Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Angel investing matching startup funds with startup companies : the guide for entrepreneurs, individual investors, and venture capitalists

Tác giả: Van Osnabrugge, Mark; Robinson, Robert J.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2000Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 A106E.

2. Entrepreneurship a small business approach

Tác giả: Bamford, Charles E; Bruton, Garry D.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.1 E204R.

3. Drilling for gold how corporations can successfully market to small businesses

Tác giả: Warrillow, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 DR309L.

4. Entrepreneurial small business

Tác giả: Katz, Jerome A; Green, Richard P.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.02 E204R.

5. Introduction to business

Tác giả: Dias, Laura Portolese.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-312R.

6. QuickBooks 2010: financial software the official guide : for QuickBooks Pro users

Tác giả: Capachietti, Leslie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Nhan đề song song: QuickBooks 2010.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657 QU302B.

7. Great again : revitalizing America's entrepreneurial leadership

Tác giả: Nothhaft, Henry R; Kline, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.04 GR200A.

8. Building a small business that Warren Buffett would love

Tác giả: Brownlee, Adam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.022 B501L.

9. Built in social : essential social marketing practices for every small business

Tác giả: Korhan, Jeff.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken : Wiley, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 B510T.

10. Find grant funding now! : the five-step prosperity process for entrepreneurs and business

Tác giả: Aubrey, Sarah Beth.

Ấn bản: 1 editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 F311D.

11. HBR guide to buying a small business

Tác giả: Ruback, Richard S; Yudkoff, Royce.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Harvard Business Review Press, 2017Nhan đề song song: Buying a small business; Harvard Business Review guide to buying a small business.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.1 H000B.

12. Off-centered leadership : the Dogfish Head guide to motivation, collaboration and smart growth

Tác giả: Calagione, Sam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 O-427R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L