Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The practical skeptic readings in sociology

Tác giả: McIntyre, Lisa J.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 PR101T.

2. Challenging social issues for today's elementary teachers

Tác giả: McLurkin, Denise L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372 CH103L.

3. Academic listening encounters life in society : student's book

Tác giả: Sanabria, Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York Cambridge University Press 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.2 A101L.

4. Social problems in a diverse society

Tác giả: Kendall, Diana Elizabeth.

Ấn bản: 3rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA Allyn and Bacon 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.1 S419-I.

5. Social problems and the quality of life

Tác giả: Lauer, Robert H; Lauer, Jeanette C.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.1 S419-I.

6. Economics of social issues

Tác giả: Sharp, Ansel Miree; Grimes, Paul W; Register, Charles A.

Ấn bản: 18th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 E201-O.

7. Capitalism and social progress : the future of society in a global economy

Tác giả: Brown, Phillip; Lauder, Hugh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave, 2001Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho đọc T1 361.6.

8. The power of positive deviance : how unlikely innovators solve the world's toughest problems

Tác giả: Pascale, Richard T; Sternin, Jerry; Sternin, Monique.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Press, 2010Nhan đề song song: Positive deviance.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362 P400W.

9. Social problems

Tác giả: Best, Joel.

Ấn bản: Third edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W. W. Norton & Company 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306 S419-I.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L