Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Business and society corporate strategy, public policy, ethics

Tác giả: Post, James E; Lawrence, Anne T; Weber, James.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500S.

2. Ethics and the conduct of business

Tác giả: Boatright, John Raymond.

Ấn bản: 5th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (15). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 E200TH.

3. The seven lost secrets of success million dollar ideas of Bruce Barton, America's forgotten genius

Tác giả: Vitale, Joe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2007Nhan đề song song: Million dollar ideas of Bruce Barton, America's forgotten genius.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 659.1 S200V.

4. Saving the corporate soul-- & (who knows?) maybe your own eight principles for creating and preserving integrity and profitability without selling out

Tác giả: Batstone, David B.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco, Calif. Jossey-Bass 2003Nhan đề song song: Saving the corporate soul-- and (who knows?) maybe your own.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 S100V.

5. Harvard business review on green business strategy

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Harvard Business School Pub. 2007Nhan đề song song: Green business strategy.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H109V.

6. Corporation 2020 : transforming business for tomorrow's world

Tác giả: Sukhdev, Pavan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, DC : Island Press, 2012Nhan đề song song: Corporation two thousand twenty.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C400T.

7. Higher ambition : how great leaders create economic and social value

Tác giả: Beer, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H300A.

8. Harvard business review on greening your business profitably

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 H100B.

9. The triple bottom line : how today's best-run companies are achieving economic, social, and environmental success--and how you can too

Tác giả: Savitz, Andrew W; Weber, Karl.

Ấn bản: Revised and updated.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 TR313B.

10. Conscious capitalism : liberating the heroic spirit of business

Tác giả: Mackey, John; Sisodia, Rajendra.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : Harvard Business Review Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 C430S.

11. The future of value : how sustainability creates value through competitive differentiation

Tác giả: Lowitt, Eric.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 F522U.

12. Conscious capitalism field guide : tools for transforming your organization

Tác giả: Sisodia, Rajendra; Henry, Timothy; Eckschmidt, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C431C.

13. Changing your company from the inside out : a guide for social intrapreneurs

Tác giả: Davis, Gerald F; White, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Bussiness Review Press, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CH106-I.

14. Conscious capitalism : liberating the heroic spirit of business

Tác giả: Mackey, John; Sisodia, Rajendra.

Ấn bản: 1edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 C431C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L