Tìm thấy 19 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The practical skeptic core concepts in sociology

Tác giả: McIntyre, Lisa J.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 PR101T.

2. The practical skeptic readings in sociology

Tác giả: McIntyre, Lisa J.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 PR101T.

3. Essentials of sociology

Tác giả: Giddens, Anthony; Appelbaum, Richard P; Duneier, Mitchell.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Norton 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 E206S.

4. Sociology a brief introduction

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 6th, annotated instructor's ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

5. Mapping the social landscape readings in sociology

Tác giả: Ferguson, Susan J.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 M109P.

6. The big picture a sociology primer

Tác giả: Witt, Jon.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 B309P.

7. Sociology matters

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

8. The real world an introduction to sociology

Tác giả: Ferris, Kerry; Stein, Jill.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 TH200R.

9. Modern sociological theory

Tác giả: Ritzer, George.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 M400D.

10. Sociology A critical approach

Tác giả: Neubeck, Kenneth J; Glasberg, Davita Silfen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork McGraw-Hill 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

11. Sociology the core

Tác giả: Hughes, Michael (Michael D.); Kroehler, Carolyn J; Vander Zanden, James Wilfrid.

Ấn bản: 6th ed. Michael Hughes, Carolyn J. Kroehler, James W. Vander ZandenKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

12. Sociology : a brief introduction

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, Iowa : McGraw-Hill, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

13. Introduction to sociology

Tác giả: Giddens, Anthony.

Ấn bản: Seagull 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W.W. Norton, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 I-311T.

14. Sociology : a brief introduction

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

15. Global sociology : introducing five contemporary societies

Tác giả: Schneider, Linda; Silverman, Arnold R.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill Companies, 2008Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 GL400B.

16. You may ask yourself : an introduction to thinking like a sociologist

Tác giả: Conley, Dalton.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W.W. Norton & Co., 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 Y400U.

17. Sociology in modules

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

18. Sociology : a global introduction

Tác giả: Macionis, John J; Plummer, Kenneth.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, England ; New York : Pearson/Prentice Hall, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

19. Essentials of sociology

Tác giả: Giddens, Anthony.

Ấn bản: Fifth edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York: W. W. Norton & Company, 2015Nhan đề dịch: Những kiến thức cơ bản về xã hội học.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 E206S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L