Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Mastering technical analysis using the tools of technical analysis for profitable trading

Tác giả: Brooks, John C.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 M109T.

2. Stock trading techniques based on price patterns techniques for discovering, analyzing and using price patterns in the short-term and day trading of the stock market

Tác giả: Harris, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Greenville, S.C. Traders Press 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

3. Outperform the Dow using options, futures, and portfolio strategies to beat the market

Tác giả: Meissner, Gunter; Folsom, Randall.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.64 O-435P.

4. Trim Tabs investing using liquidity theory to beat the stock market

Tác giả: Biderman, Charles; Santschi, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. Wiley 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 TR310T.

5. The little book of value investing

Tác giả: Browne, Christopher H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J Wiley 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 L314L.

6. The entrepreneurial investor the art, science, and business of value investing

Tác giả: Orfalea, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.67 E204R.

7. Financial reckoning day surviving the soft depression of the 21st century

Tác giả: Bonner, William; Wiggin, Addison.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.973 F311A.

8. Preparing for the worst incorporating downside risk in stock market investments

Tác giả: Vinod, Hrishikesh D; Reagle, Derrick P.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Hoboken, N.J.] Wiley-Interscience 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 PR206A.

9. The SmartMoney stock picker's bible

Tác giả: Huang, Nellie S; Finch, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York J. Wiley 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 TH200S.

10. Managing concentrated stock wealth : an advisor's guide to building customized solutions

Tác giả: Kochis, Tim; Lewis, Michael J.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA; Wiley, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 M105A.

11. Technical analysis and chart interpretations : a comprehensive guide to understanding established trading tactics for ultimate profit

Tác giả: Ponsi, Ed.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York: John Wiley & Sons Inc, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.63 T201N.

12. A guide to creating a successful algorithmic trading strategy

Tác giả: Kaufman, Perry J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.67 G510D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L