Tìm thấy 60 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập báo cáo tài chính doanh nghiệp Đã sửa đổi bổ sung theo thông tư 23/2005/TT-BTC ban hành ngày 30/3/2005 của bộ tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

2. Tài chính doanh nghiệp Dùng cho ngoài ngành

Tác giả: Lưu Thị Hương; Lưu Thị Hương; Vũ Duy Hào.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T103C.

3. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108T.

4. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108T.

5. College accounting

Tác giả: Price, John Ellis; Brock, Horace R; Haddock, M. David.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.044 C428L.

6. Các chuẩn mực kế toán mới hướng dẫn kế toán và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp theo các luật thuế mới

Tác giả: Phạm Xuân Lực.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 C101CH.

7. Tài chính doanh nghiệp căn bản Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T103CH.

8. Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập báo cáo tài chính doanh nghiệp Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

9. Phân tích tài chính doanh nghiệp Lý thuyết và thực hành

Tác giả: Nguyễn Trọng Cơ; Nghiêm Thị Thà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 PH121T.

10. Tài chính doanh nghiệp Lý thuyết, bài tập và bài giải - Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các công ty Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T103CH.

11. Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Đình Kiệm; Bạch Đức Hiển; Bùi Văn Vần.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI-108T.

12. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH MVT Vạn Xuân Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Hồng Nhung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 H406T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H406T.

13. Giáo trình tài chính doanh nghiệp Dùng cho đối tượng không chuyên

Tác giả: Vũ Công Ty; Bạch Đức Hiển; Bùi Văn Vần; Nguyễn Đăng Nam; Vũ Công Ty.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI108T.

14. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Phạm Quang Trung; Nguyễn Văn Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658071 GI108T.

15. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng Thực (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Phạm Vân Anh; Phạm Thị Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H406T.

16. Phân tích và hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần và dịch vụ năng lượng (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Trịnh Minh Thanh; Chu Thị Thu Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

17. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Tân Trường Thành. (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Lương Thanh Nam; Phạm Thị Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H406T.

18. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần Intesys (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Ly; Phạm Thị Bảo Oanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H406T.

19. Phân tích tài chính công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Thành Nam (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh; Lưu Thị Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

20. Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam số 5 (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Hoàng Thy Nga; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L