Tìm thấy 66 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Social psychology

Tác giả: Myers, David G.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302 S419-I.

2. The last dance encountering death and dying

Tác giả: DeSpelder, Lynne Ann; Strickland, Albert Lee.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.9 L109T.

3. Coping with stress in a changing world

Tác giả: Blonna, Richard.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill Companies 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.9 C434-I.

4. Flying solo how to soar above your lonely feelings, make friends, and find the happiest you

Tác giả: Perrier, Pascale; Zimring, Erin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Amulet Books 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 158.2 FL606G.

5. Taking sides : Clashing views in adolescence

Tác giả: Rye, B.J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.235 T100K.

6. Những nguyên tắc thành công Vươn tới đỉnh cao từ xuất phát điểm hiện tại

Tác giả: Canfield, Jack; Chung Quý; Mai Hường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 NH556N.

7. Educational psychology

Tác giả: Santrock, John W.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.15 E200D.

8. Giải tỏa mâu thuẫn và stress

Tác giả: Palmer, Stephen; Cooper, Cary; Việt Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2008Nhan đề song song: How to How to deal with stress.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 155.9 GI-103T.

9. Creative concepts in psychology an activity and case-based approach

Tác giả: Goldstein, Andrea H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 CR200T.

10. A journey through the last dance Activities and Resources

Tác giả: DeSpelder, Lynne Ann; Strickland, Albert Lee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.9 J435N.

11. Personal psychology for life and work

Tác giả: Baltus, Rita K.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. Glencoe 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 158 P206S.

12. Psychology

Tác giả: Davis, Stephen F; Palladino, Joseph J.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601-O.

13. Abnormal psychology clinical perspectives on psychological disorders

Tác giả: Halgin, Richard P; Whitbourne, Susan Krauss.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.89 A100N.

14. The last dance encountering death and dying

Tác giả: DeSpelder, Lynne Ann; Strickland, Albert Lee.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.9 L109T.

15. Epiphanies a psychotherapist's tales of spontaneous emotional healing

Tác giả: Jauregui, Ann.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Roseville, Calif. Prima Pub. 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.89 E206-I.

16. The Latino male a radical redefinition

Tác giả: Abalos, David T.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boulder, Co. Lynne Rienner Publishers 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.38 L110-I.

17. Bài tập thực hành tâm lí học Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐHSP

Tác giả: Trần Trọng Thuỷ; Bùi Văn Huệ; Lê Ngọc Lan; Ngô Công Hoàn; Nguyễn Quang Uẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 150.076 B103T.

18. Adolescence

Tác giả: Santrock, John W.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.235 A100D.

19. Communication theories perspectives, processes, and contexts

Tác giả: Miller, Katherine.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 C429M.

20. MBA trong tầm tay: Tâm lý học dành cho lãnh đạo

Tác giả: Tjosvold, Dean; Cam Thảo; Tjosvold Mary M; Thanh Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Tinh Văn 2010Nhan đề song song: The portable MBA: Psychology for leaders Quản lý hiệu quả hơn nhờ cách thức tạo ra động lực, xung đột và quyền lực.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158.7 MB100T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L