Tìm thấy 43 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những trắc nghiệm tâm lý T.1 Trắc nghiệm về trí tuệ

Tác giả: Ngô Công Hoàn; Nguyễn Thị Kim Quý; Nguyễn Thị Thanh Bình.

Ấn bản: In lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 155.2 NH556TR.

2. Tâm trạng của người mới về hưu

Tác giả: Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP.HCM Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Kinh doanh bằng tâm lý

Tác giả: Tracy, Brian; Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 K312D.

4. 90 giây để thu hút bất kỳ ai

Tác giả: Boothman, Nicholas; Hoàng Thái; Hồng Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2013Nhan đề song song: How to make people like you in 90 deconds.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

5. Giáo trình tham vấn tâm lý

Tác giả: Trần Thị Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 GI-108T.

6. Để cấp trên hiểu và hài lòng về bạn

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.1 Đ250C.

7. Interpersonal conflict

Tác giả: Wilmot, William W; Hocker, Joyce L.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.6 I-311T.

8. Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm Dùng cho các trường đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm

Tác giả: Lê Văn Hồng.

Ấn bản: In lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 155 T120L.

9. Bài tập thực hành tâm lí học Tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường ĐHSP

Tác giả: Trần Trọng Thuỷ; Bùi Văn Huệ; Lê Ngọc Lan; Ngô Công Hoàn; Nguyễn Quang Uẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 150.076 B103T.

10. Drugs, society & human behavior

Tác giả: Hart Carl L; Charles Ksir; Oakley Ray.

Ấn bản: 13th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 615.788 DR500G.

11. Get a life without sacrificing your career How to make more time for what's really important

Tác giả: Booher, Dianna Daniels.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 640.43 G207A.

12. Psychological science

Tác giả: Gazzaniga, Michael S; Gazzaniga, Michael S.

Ấn bản: 2nd Canadian ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York W. W. Norton & Co. 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS600CH.

13. Endurance Winning life’s majors the Phil Mickelson way

Tác giả: Magee, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 796.352092 E203D.

14. Động lực 3.0 Sự thật kinh ngạc về những động cơ thúc đẩy chúng ta hành động

Tác giả: Pink, Daniel H; Kim Ngọc; Thuỷ Nguyệt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 153.1 Đ455L.

15. Research design and methods a process approach

Tác giả: Bordens, Kenneth S; Abbott, Bruce B.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mountain View, Calif. Mayfield Pub. Co. 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150.7 R200S.

16. Tâm lý học

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mejikarufurendo 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150.

17. 7 Aha! Khơi sáng tinh thần và giải tỏa stress

Tác giả: George, Mike; Thanh Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 B112A.

18. Simple steps ten things you can do to create an exceptional life

Tác giả: Caliandro, Arthur; Lenson, Barry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 158.1 S310P.

19. Phép dùng người (dụng nhân pháp)

Tác giả: Sở Nhật Lý; Đoàn Như Trác.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 PH206D.

20. Methods in behavioral research

Tác giả: Cozby, Paul C.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150.72 M200T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L