Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Calculus For business, economics and the social and life sciences

Tác giả: Hoffmann, Laurence D.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 515 C100L.

2. Handbook of machining and metalworking calculations

Tác giả: Walsh, Ronald A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 670.42 H105B.

3. Số học thuật toán Cơ sở lý thuyết và tính toán thực hành

Tác giả: Hà Huy Khoái; Phạm Huy Điển.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 518 S450H.

4. Financial analysis with an electronic calculator

Tác giả: White, Mark A.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Irwin McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.004 F105A.

5. Software industry accounting

Tác giả: Morris, Joseph M.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York John Wiley 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 657.834 S427W.

6. Statistics Tutor Tutorial and computational software for the behavioral sciences

Tác giả: Allen, Joseph D.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork John Wiley & Sons, Inc 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 300.285 ST110-I.

7. Visualizing calculus by way of Maple : an emphasis on problem solving

Tác giả: Taraporevala, Arnavaz P; Benakli, Nadia; Singh, Satyanand.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 510 V300C.

8. Calculations in chemistry : an introduction

Tác giả: Dahm, Donald J; Nelson, Eric A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : W. W. Norton & Co., 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 540 C103C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L