Tìm thấy 108 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Từ điển Việt - Anh

Tác giả: Đặng Chấn Liêu; Lê Khả Kế; Phạm Duy Trọng.

Ấn bản: Lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Nhan đề song song: Vietnamese - English Dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

2. Từ điển ngoại thương và tài chính Anh - Việt hiện đại

Tác giả: Đặng Hoàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thống kê 1996Nhan đề song song: English - Vietnamese dictionary of morden international trade and finance.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

3. Dược điển Việt Nam

Tác giả: Việt Nam.

Ấn bản: Xuất bản lần 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 615 D557Đ.

4. Từ điển Nhật Việt

Tác giả: Nguyễn Văn Khang; Hoàng Anh Thi; Lê Anh Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Văn Hóa Sài Gòn 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

5. Từ điển Anh Việt

Tác giả: Nguyễn Quang Minh Trí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2009Nhan đề song song: English - Vietnamese dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

6. McGraw-Hill dictionary of electrical and computer engineering

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004.03 MCGR111H.

7. Hán Việt từ điển giản yếu 5000 đơn tự, 40000 từ ngữ

Tác giả: Đào Duy Anh; Hãn MạnTử.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.17 H105V.

8. Từ điển thành ngữ Anh - Anh - Việt

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2004Nhan đề song song: English - English - Vietnamese idioms dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

9. Từ điển Y học Anh - Việt English-English-Vietnamese medical dictionary

Tác giả: Dương Minh Trí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb Từ điển bách khoa 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

10. Harrap's French and English business dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago, Ill. McGraw-Hill 2005Nhan đề song song: French and English business dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.03 H109R.

11. Từ điển tin học Anh - Anh - Việt

Tác giả: Trịnh Xuân Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1998Nhan đề song song: Dictionary of computing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

12. Oxford Advanced Learner's dictionary of current English

Tác giả: Hornby, A.S.

Ấn bản: Fifth editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Birtain Oxford University Press 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 423 O-435A.

13. Từ điển Pháp - Việt

Tác giả: Hồ Hải Thụy; Chu Khắc Thuật.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Nhan đề song song: Dictionnare Francais-Vietnamien.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 443 T550Đ.

14. Từ điển kinh tế tài chính ngân hàng

Tác giả: Lê Văn Tề.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thanh niên 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.103 T550Đ.

15. Từ điển Việt - Pháp

Tác giả: Lê Khả Kế; Nguyễn Lân.

Ấn bản: In lần 5 có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Nhan đề song song: Dictionnare Vietnamien -Francais.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 443 T550Đ.

16. Đại tự điển chữ Nôm

Tác giả: Vũ Văn Kính.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tp. Hồ Chí MInh Văn nghệ Tp Hồ Chí Minh - Trung tâm nghiên cứu quốc học 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495 Đ103T.

17. Ship to shore a dictionary of everyday words and phrases derived from the sea

Tác giả: Jeans, Peter D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Camden, Me. International Marine 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 422 SH313T.

18. Oxford Advanced learner's dictionary of current English : The Genie CD-ROM explains words even when you are online

Tác giả: Hornby, A S; Micheal Ashby; Sally Wehmeier.

Ấn bản: The 6th editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Great Britain Oxford University 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 423 O-435A.

19. Dictionary of computing and communications

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. McGraw-Hill 2003Nhan đề song song: McGraw-Hill dictionary of computing & communications.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004.03 D302T.

20. Harrap's Spanish and English business dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago, Ill. McGraw-Hill 2005Nhan đề song song: Spanish and English business dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.03 H109R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L