Tìm thấy 28 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Information systems essentials

Tác giả: Haag, Stephen; Cummings, Maeve.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 I-311F.

2. Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin " Quản lý ấn chỉ thuế cấp chi cục "

Tác giả: Trịnh Hoàng Lân, Phạm Thu Hà; Đỗ Việt Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 PH126T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 PH126T.

3. Lý thuyết thông tin và mã hóa

Tác giả: Vũ Ngọc Phàn; Vũ Ngọc Phàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Bưu Điện 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 621.382 L600TH.

4. What do I say? communicating intended or unanticipated outcomes in obstetrics

Tác giả: Woods, James R; Rozovsky, F. A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco Jossey-Bass 2003Nhan đề song song: Communicating intended or unanticipated outcomes in obstetrics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 618.2 WH110D.

5. Yahoo Toàn tập

Tác giả: Neibauer, Alan; Lê Minh Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

6. Applications Communication For personal and professional contexts

Tác giả: Payne, Tames.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Topeka Clark Publishing Inc 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 A109P.

7. Khảo sát một phương pháp xác định vị trí hiển thị thông tin thuộc tính trên bản đồ số

Tác giả: Lê Thị Thục Quyên; Đặng Văn Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 KH108S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 KH108S.

8. An toàn thông tin Mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu

Tác giả: Thái Hồng Nhị; Phạm Minh Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (11). Kho tài liệu: Kho mượn 005.8 A105T.

9. Pipelined processor farms structured design for embedded parallel systems

Tác giả: Fleury, Martin; Downton, A. C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.2 P313E.

10. Corporate information strategy and management text and cases

Tác giả: Applegate, Lynda M; Austin, Robert D. (Robert Daniel); McFarlan, F. Warren (Franklin Warren).

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2007Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C434P.

11. Tài liệu tập huấn tham vấn cho trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Tác giả: -- Unicef Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 361 T103L.

12. Hệ mã khóa đối xứng và ứng dụng bảo vệ thông tin trên mạng

Tác giả: Vũ Hoài Nam; Nguyễn Văn Tam; Trần Tuấn Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004 H250M.

13. Cơ sở lý thuyết truyền tin T.1

Tác giả: Đặng Văn Chuyết; Nguyễn Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 384 C460S.

14. Management information systems for the information age

Tác giả: Haag, Stephen; Cummings, Maeve; McCubbrey, Donald J.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

15. Ứng dụng công nghệ XML và JAVA trong việc xử lý thông tin trên Internet

Tác giả: Nguyễn Thị Mai; Mai Thị Thúy Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [005 Ư556D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 005 Ư556D.

16. A thousand tribes how technology unites people in great companies

Tác giả: Lissak, Robin Itzchak; Bailey, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650. TH435S.

17. Cấu trúc thông tin và trật tự cú pháp Qua các phương tiện nhấn mạnh về mặt thông tin trong tiếng Anh và tiếng Việt

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (20). Kho tài liệu: Kho mượn 428 C125TR.

18. E-business privacy and trust planning and management strategies

Tác giả: Shaw, Paul (Paul D.).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2001Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 E200B.

19. Introducing communication theory analysis and application

Tác giả: West, Richard L; Turner, Lynn H.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, N.Y. McGraw-Hill 2004Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 003.54 I-311R.

20. Thông tin chứng khoán và giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Sách chuyên khảo

Tác giả: Đinh Văn Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.64 TH455T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L