Tìm thấy 98 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Annual editions: Developing world. 08/09

Tác giả: Griffiths, Roger J.

Ấn bản: 18th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.9 A105N.

2. Philosophy the power of ideas

Tác giả: Moore, Brooke Noel; Bruder, Kenneth.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 100 PH300L.

3. Worlds Together, Worlds Apart a history of the world from the beginnings of humankind to the present volume 2 the mongol empire to the present

Tác giả: Tignor; Robert; Jeremy Adelman; Stephen Aron.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; London Norton 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909 W400R.

4. Eastern hemisphere

Tác giả: Banks, James A; Beyer, Barry K; Contreras, Gloria.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw - Hill 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909.09811 E200A.

5. The world almanac and book of facts 2005

Tác giả: McGeveran, William A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York World Almanac Books 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 030 W434L.

6. Traditions & encounters A brief global history Vol.II From 1500 to the present

Tác giả: Bentley, Jerry H; Streets, Heather E; Ziegler, Herbert F.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909 TR100D.

7. Building institutions for markets

Tác giả: Islam, Roumeen. -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Published for the World Bank, Oxford University Press 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description | Previous reports Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.6 B510L.

8. A history of the modern world

Tác giả: Palmer, R. R. (Robert Roswell); Colton, Joel G; Kramer, Lloyd S.

Ấn bản: 10th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn .

9. The Norton introduction to literature

Tác giả: Beaty, Jerome; Booth, Alison; Hunter, J. Paul; Mays, Kelly J.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2002Nhan đề song song: Introduction to literature.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 N400T.

10. Danh nhân thế giới

Tác giả: Nguyễn Huy Cố.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa - thông tin 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

11. International management managing across borders and cultures

Tác giả: Deresky, Helen.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-311T.

12. Kinh tế, chính trị thế giới năm 2010 và triển vọng năm 2011

Tác giả: Đặng Hoàng Hà; Nguyễn Hồng Nhung; Nguyễn Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330.91 T527T.

13. Inequity in the global village recycled rhetoric and disposable people

Tác giả: Black, Jan Knippers.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: West Hartford, Conn Kumarian Press 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339.2 I-311E.

14. Envisioning women in world history

Tác giả: Clay, Catherine; Paul, Chandrika; Senecal, Christine.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 908.2 E203V.

15. Frames of reference Art, history, and the world

Tác giả: Marquardt, Janet; Eskilson, Stephen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 709 FR104E.

16. Bộ thông sử thế giới vạn năm 2 tập, có tranh minh hoạ T.2B

Tác giả: Lầu Quân Tín; Nguyễn Hoàng Điệp; Nguyễn Quang Thái; Nguyễn Trình; ôn Nhân Tông; Trần Đăng Thao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 909.82 B450T.

17. International politics on the world stage John T. Rourke

Tác giả: Rourke, John T.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Guilford, Conn.] McGraw-Hill/Dushkin 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327 I-311T.

18. A billion bootstraps Microcredit, barefoot banking, and the business solution for ending poverty

Tác giả: Smith, Philip B. (Philip Bartlett); Thurman, Eric.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.91 A100B.

19. Global economic prospects and the developing countries 1997

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. The World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.917 GL400B.

20. Bộ thông sử thế giới vạn năm 2 tập, có tranh minh hoạ T.2A

Tác giả: Lầu Quân Tín; Nguyễn Hoàng Điệp; Nguyễn Quang Thái; Nguyễn Trình; ôn Nhân Tông; Trần Đăng Thao.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 909.82 B450T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L