Tìm thấy 62 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Marketing cho khách hàng trung niên

Tác giả: Paul JeanTreguer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Xuất bản lao động - xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M100R.

2. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường tại công ty da dầy Hà Nội chuyên ngành Marketing

Tác giả: Lưu Văn Tuấn; Lương Thị Minh Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 M458S.

3. Greater good how good marketing makes for better democracy

Tác giả: Quelch, John A; Jocz, Katherine E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn .

4. Hướng dẫn nghiên cứu nguyên lý Marketing

Tác giả: Kotlet, Philip; Bùi Văn Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thống kê 1995Nhan đề song song: Study guide principles of marketing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 H561D.

5. The micro economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 10th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill. Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

6. Marketing essentials

Tác giả: Farese, Lois Schneider; Kimbrell, Grandy; Woloszyk, Carl A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe / McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M100R.

7. Mô hình thị trường Trung Quốc

Tác giả: Văn Tiềm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 381.951 M450H.

8. Hoàn thiện các giải pháp Marketing nhằm phát triển thị trường của công ty cơ khí Hà Nội

Tác giả: Đỗ Đức Thành; Trần Minh Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 H406TH.

9. Microeconomics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

10. Việt Nam - Thị trường (vốn, lao động và những tiềm năng)

Tác giả: Lê Anh Đặng; Nguyễn Sinh Cúc; Nguyễn Văn Lộc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 1994Nhan đề song song: Vietnam - Market (Capital, labour and potentials).Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 331.12 V308N.

11. 101 kỹ xảo Marketing

Tác giả: Hoàng Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2011Nhan đề song song: 101 marketing teachniques.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M114TR.

12. Marketing

Tác giả: Etzel, Michael J; Stanton, William J; Walker, Bruce J.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

13. A business plan for setting UPA company/ Vietnam market research Co.Ltd (VMR) Granduation thesis

Tác giả: Nguyen Xuan Thuy; Ha Nguyen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 A100B] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 A100B.

14. Thị Trường chứng khoán ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Luân; Ngô Minh Châu; Trần Quốc Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.64 TH300TR.

15. Sức mạnh của những người phi lý Doanh nhân xã hội tạo ra các thị trường làm thay đổi thế giới như thế nào?

Tác giả: Elkington.John , Hartigan.Pamela.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 S552M.

16. Chiến lược Đại dương xanh Làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hoá cạnh tranh

Tác giả: Chan Kim, W; Ngô Phương Hạnh; Phương Thuý; Renée Mauborgne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658 CH305L.

17. Employees assessment service A project identification of a start -up center Granduation paper

Tác giả: Phung Thi Huong Thao; Pham Chi Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 GR200T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 GR200T.

18. Thị trường có kỳ hạn rủi ro hối đoái

Tác giả: Phạm Việt Hòa; Vũ Mạnh Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Thống kê 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 T300TR.

19. Thị trường và sở giao dịch chứng khoán / Lê Xuân Nghĩa... b.s

Tác giả: Lê Xuân Nghĩa; Bùi Lương Phát; Tôn Tích Thạch.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.64 TH300TR.

20. Nghiên cứu thị trường chiến lược thực dụng

Tác giả: Uyển Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động - Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 NGH305C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L