Tìm thấy 117 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Những bài thực hành Visual Basic. Net căn bản

Tác giả: Đinh Xuân Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

2. Thực hành giao tiếp tiếng Pháp cho mọi người

Tác giả: Phạm Tuyết Mai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh Niên 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 448 TH552H.

3. Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Thực hiện theo quyết định 144/2001/QĐ-BTC ngày 21-12-2001

Tác giả: Võ Văn Nhị; Trần Văn Việt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

4. Standardizing terminology for better communication practice, applied theory, and results

Tác giả: Strehlow, Richard Alan; Wright, Sue Ellen. -- American Society for Testing and Materials

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia, PA ASTM 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 601.4 ST105D.

5. Văn phạm tiếng Pháp thực hành: 350 bài tập trình độ trung cấp

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Trẻ 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 445 V115PH.

6. Bài tập thực hành quản trị kinh doanh Áp dụng cho Hệ đào tạo chính quy

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.076 B103T.

7. Market leader Pre - Intermediate business english course book and practice life

Tác giả: Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 M109K.

8. Thực hành trên Macromedia Flash, Macromedia DreamWeaver Sổ tay học nhanh

Tác giả: Thành Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 TH552H.

9. Everyday consumer English Dialogues, Reading and practical exercises to build needed English skill

Tác giả: Weissman, Julie; Kleinmann, Howard H.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: illinois National textbook company 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 E200V.

10. Test your English Vocabulary in Use Pre - intermediate & intermediate

Tác giả: Redman, Stuart.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đà nẵng Đà nẵng 2000Nhan đề song song: Từ vựng tiếng Anh thực hành.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 428 T200S.

11. Java những bài thực hành cơ bản

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 J100V.

12. 16 bài thực hành Flash Có đĩa CD thực hành đi kèm

Tác giả: Ngọc Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.3 M558S.

13. Thực hành dựng hình trong 3Dmax 2008

Tác giả: Thanh Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 006.6 T550H.

14. Thực hành cấp cứu nhi khoa

Tác giả: Nguyễn Công Khanh; Lê Nam Trà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 618.92 TH552H.

15. Appleton & lange practice tests for USMLE step 2

Tác giả: Goldberg, Joel S; tác giả.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.76 A109P.

16. USMLE step 2 practice tests

Tác giả: Goldberg, Joel S.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.76 U500S.

17. Công tác xã hội Lý thuyết và thực hành

Tác giả: Trần Đình Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Quốc Gia Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 361 C455T.

18. Kiểm toán - lý thuyết và thực hành

Tác giả: Phan Trung Kiên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai, có sửa chữ, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K304T.

19. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

20. Thị trường tài chính Lý thuyết và thực hành ứng dụng cho thị trường Việt Nam

Tác giả: Bùi Kim Yến; Nguyễn Minh Kiều.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 TH300TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L