Tìm thấy 76 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Từ điển Việt - Anh

Tác giả: Đặng Chấn Liêu; Lê Khả Kế; Phạm Duy Trọng.

Ấn bản: Lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Nhan đề song song: Vietnamese - English Dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

2. Từ điển Nhật Việt

Tác giả: Nguyễn Văn Khang; Hoàng Anh Thi; Lê Anh Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh Văn Hóa Sài Gòn 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

3. Hán Việt từ điển giản yếu 5000 đơn tự, 40000 từ ngữ

Tác giả: Đào Duy Anh; Hãn MạnTử.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.17 H105V.

4. Từ điển thành ngữ Anh - Anh - Việt

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2004Nhan đề song song: English - English - Vietnamese idioms dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

5. A study on some English - Vietnamese cross - cultural differences in refusing Graduation thesis

Tác giả: Ngyễn Thị Ngọc Quỳnh; Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 A100S.

6. Từ điển Pháp - Việt

Tác giả: Hồ Hải Thụy; Chu Khắc Thuật.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Nhan đề song song: Dictionnare Francais-Vietnamien.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 443 T550Đ.

7. Từ điển Việt - Pháp

Tác giả: Lê Khả Kế; Nguyễn Lân.

Ấn bản: In lần 5 có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2001Nhan đề song song: Dictionnare Vietnamien -Francais.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 443 T550Đ.

8. Tiếng việt trong thư tịch cổ Việt nam Tập 2 - quyển 1 Bổ sung từ vần A - K

Tác giả: Nguyễn Thạch Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa - Thông tin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 459.922 T306V.

9. Kanji tự điển Hán - Nhật Việt Chinese - Japanese dictionnary with Vietnamese in terpretation

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Từ điển Bách khoa ; Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 K107T.

10. Từ điển Việt - Nhật - Nhật - Việt

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 T550Đ.

11. 800 câu đàm thoại giao tiếp Nhật - Việt

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T104TR.

12. Từ điển Nhật - Việt Khoảng 135.000 mục từ - Bảng tra chữ Kanji và ví dụ minh họa

Tác giả: Vương Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 03 T550Đ.

13. Từ điển Pháp - Pháp - Việt Khoảng 140.000 từ

Tác giả: Lê Phương Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa Thông tin 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 443 T550Đ.

14. Từ điển Hán Việt - Việt Hán hiện đại phần 1: Từ điển Hán Việt hiện đại phần 2: Từ điển Việt Hán hiện đại

Tác giả: Trương Văn Giới; Lê khắc Kiều Lục.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: tp.HCM Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 T550Đ.

15. Từ điển kinh tế kinh doanh Anh - Việt Khoảng 20.000 thuật ngữ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích; Nguyễn Đức Dủ; Nguyễn Khắc Minh; Nguyến Mạnh Tuân.

Ấn bản: Xb. lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

16. Từ điển Nhật - Việt - Việt - Nhật

Tác giả: Vương Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

17. Hán Việt tự điển

Tác giả: Thiều Chửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá thông tin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 H105V.

18. Từ điển Nhật Việt - Việt Nhật

Tác giả: Vương Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tiền Giang Hồng Đức 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T550Đ.

19. Từ điển Anh - Việt

Tác giả: Cao Xuân Phổ; Chu Khắc Thuật; Hồ Hải Thụy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2002Nhan đề song song: English - Vietnamese dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 423 T550Đ.

20. 800 câu đàm thoại giao tiếp Nhật - Việt

Tác giả: Trần Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.6 T104TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L