Tìm thấy 133 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Sweet spot How to maximize marketing for business growth

Tác giả: Sinha, Arun.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, Inc. 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 SW201S.

2. SimMarketing : Playbook for students

Tác giả: Nentl, Nancy J; Craig Miller.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston: McGraw-Hill Irwin, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 S310M.

3. Greater good how good marketing makes for better democracy

Tác giả: Quelch, John A; Jocz, Katherine E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. Harvard Business Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn .

4. Giáo trình Marketing căn bản

Tác giả: Trần Minh Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 GI108TR.

5. Basic marketing a marketing strategy planning approach

Tác giả: Perreault, William D; Cannon, Joseph P; McCarthy, E. Jerome.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 B100S.

6. How to make money with your blog the ultimate reference guide for building, optimizing, and monetizing your blog

Tác giả: Forrester, Duane; Powell, Gavin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006.7 H400W.

7. Marketing essentials

Tác giả: Farese, Lois Schneider; Kimbrell, Grandy; Woloszyk, Carl A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe / McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M100R.

8. Những nguyên lý tiếp thị T.2

Tác giả: Kotler, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh 1994Nhan đề song song: Principles of marketing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 NH556NG.

9. Confessions of shameless self promoters great marketing gurus share their innovative, proven, and low-cost marketing strategies to maximize your success

Tác giả: Allen, Debbie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.85 C430F.

10. Tiếp thị có hiệu quả

Tác giả: Godin, Seth; Thế Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 T307TH.

11. Quản trị Marketing

Tác giả: Trương Đình Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế quốc dân 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (2).

12. Marketing

Tác giả: Grewal, Dhruv; Levy, Michael.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M100R.

13. Marketing

Tác giả: Etzel, Michael J; Stanton, William J; Walker, Bruce J.

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

14. Consumer behavior building marketing strategy

Tác giả: Hawkins, Del I; Best, Roger J; Coney, Kenneth A.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 C430S.

15. Marketing research

Tác giả: Cooper, Donald R; Schindler, Pamela S.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M109K.

16. Marketing định hướng vào khách hàng

Tác giả: Chaston, Ian; Phan Đình Quyền; Vũ Trọng Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Đồng Nai Nxb. Đồng Nai 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M100Đ.

17. Annual editional: Marketing 08/09

Tác giả: Richardson, John E; Richardson, John E.

Ấn bản: 13thKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill higher education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.805 A105N.

18. Marketing không cần quảng cáo Bí quyết tạo dựng một doanh nghiệp trường tồn. Cung cấp những dịch vụ hoàn hảo. Tạo hiệu ứng marketing truyền miệng. Thu hút khách hàng mới

Tác giả: Philips, Michael; Nguyễn Ngọc Sơn; Rasberry, Salli.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Tinh Văn Media 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M109K.

19. Applications in basic marketing 2005/2006 Clippings from the popular business press

Tác giả: Perreault, William D; McCarthy, E. Jerome.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 A109L.

20. Marketing

Tác giả: Kerin, Roger A; Hartley, Steven William; Rudelius, William.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/IRWIN 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 M100R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L