Tìm thấy 39 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Quản trị tài chính

Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.15 QU105T.

2. Tài chính doanh nghiệp hiện đại

Tác giả: Nguyễn Thị Liên Hoa; Nguyễn Thị Ngọc Trang; Nguyễn Thị Uyên Uyên; Phan Thị Bích Nguyệt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T103CH.

3. Thị trường tài chính và các định chế tài chính trung gian

Tác giả: Lê Văn Tề; Huỳnh Thị Hương Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Phương Đông 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.3 TH300TR.

4. Tiền tệ và tài chánh quốc tế

Tác giả: Dương Hữu Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Nhan đề song song: International money and finance.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T305T.

5. Manias, panics, and crashes a history of financial crises

Tác giả: Kindleberger, Charles Poor.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M105-I.

6. Các vấn đề tiền tệ quốc tế

Tác giả: Nguyễn Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mũi Cà Mau 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 C101V.

7. Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 T305T.

8. Khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á và những ảnh hưởng của nó đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam

Tác giả: Phạm Lê Hồng Hạnh; Nguyễn Đình Tài.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 KH513H] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 KH513H.

9. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ dùng cho các trường đại học

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Văn Tiến.

Ấn bản: Lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 332.071 GI108TR.

10. Giáo trình tài chính tiền tệ

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến; Nguyễn Văn Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 332.071 GI-108TR.

11. Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính

Tác giả: Lê Văn Tư.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 T305T.

12. Kinh tế học vĩ mô

Tác giả: Begg, David; Rudiger Dornbusch; Stanley Fischer; Trần Phú Thuyết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 339 K312T.

13. Tiền tệ ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 T305T.

14. Tiền và hoạt động ngân hàng

Tác giả: Lê Vinh Danh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 T305V.

15. Khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á và những ảnh hưởng của nó đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại V iệt nam

Tác giả: Phạm Lê Hồng Hạnh; Nguyễn Đình Tài.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [338.5 KH513H] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 338.5 KH513H.

16. Chiến tranh tiền tệ

Tác giả: Hongbing, Song (Tống Hồng Binh); Hồ Ngọc Minh; Nguyễn Giang Chi.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tư tại Việt NamKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ, Tinh văn Media 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 CH305TR.

17. Kinh tế học quốc tế : Lý thuyết và chính sách T.2 Những vấn đề tiền tệ quốc tế

Tác giả: Krugman, Paul R; Bạch Xuân Dương; Bùi Thanh Sơn; Nguyễn Thái Yên Hương; Obstfeld, Maurice.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 337 K312T.

18. Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ Phần 1

Tác giả: Phan Thị Cúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ baKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.401 GI-108T.

19. Tiền và hoạt động ngân hàng

Tác giả: Lê Vinh Danh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Giao thông vận tải 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 T305V.

20. Your financial action plan 12 simple steps to achieve money success

Tác giả: Cunningham, G. Cotter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. John Wiley & Sons 2004Nhan đề song song: 12 simple steps to achieve money success.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 Y609R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L