Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. UK universities, college and schools handbook The essential guide to education institutions in the UK 2007

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London Hotcourses 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370 UK512.

2. School finance a policy perspective

Tác giả: Odden, Allan; Picus, Larry.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 379.1 SCH431L.

3. Elementary classroom management lessons from research and practice

Tác giả: Weinstein, Carol Simon; Mignano, Andrew J.

Ấn bản: 4th. ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372 E200L.

4. Teachers, schools, and society

Tác giả: Sadker, Myra; Sadker, David Miller.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.1 T200A.

5. Roundtable viewpoints

Tác giả: Munro, Joyce Huth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill Higher Education 2008Nhan đề song song: Educational leadership.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.2 R435T.

6. The American school : a global context from the puritans to the Obama era

Tác giả: Spring, Joel H.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.973 TH200A.

7. Supervision : a redefinition

Tác giả: Sergiovanni, Thomas J; Starratt, Robert J; Cho, Vincent.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Mc-GrawHill 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.2 S521E.

8. Awesome Blossom : a flower power book

Tác giả: Myracle, Lauren.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: fiction ; Audience: Pre-adolescent; Xuất bản: New York : Amulet Books, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813 A100W.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L