Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Middle East

Tác giả: William Spencer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.956 M302L.

2. Understanding the contemporary Middle East

Tác giả: Gerner, Deborah J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder, CO Lynne Rienner Publishers 2000Nhan đề song song: Contemporary Middle East.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 956 U512D.

3. The Middle East a history Volum II

Tác giả: Fisher, Sydney Nettleton; Ochsenwald, William.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 956 M300D.

4. Lives Per Gallon The true cost of our oil adiction

Tác giả: Tamminen, Terry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington... Island Press 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332.024 L300V.

5. Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bậc của Trung Đông và xu hướng đến năm 2020

Tác giả: Bùi Nhật Quang; Kiều Thanh Nga; Trần Thị Lan Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 320.956 M458S.

6. The reckoning Iraq and the legacy of Saddam Hussein

Tác giả: Mackey, Sandra; Sandra Mackey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. - London W. W. Norton & company 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 956.7044 R201K.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L