Tìm thấy 315 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 风语 2

Tác giả: 麦家.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 金城出版社 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 895.1 麦000家.

2. Một đời chỉ cần có em Tiểu thuyết

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian; Trần Thế Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Gia Lai ; H. : Hồng Bàng Công ty Sách Bách Việt 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 M458Đ.

3. Chết! Sập bẫy rồi! Tiểu thuyết

Tác giả: Barbie, King Kong; Lục Hoa; Lucy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân trí ; Công ty Truyền thông Quảng Văn 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 CH258S.

4. Bộ bộ kinh tâm T2

Tác giả: Đồng Hoa; Đào Bạch Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 B450B.

5. 中国梦

Tác giả: 李君如.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 新世界 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.951 中000国.

6. Bộ bộ kinh tâm T1

Tác giả: Đồng Hoa; Đào Bạch Liên.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

7. 珠江故事 : 东方的觉醒

Tác giả: 张胜友.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.951 珠000江.

8. Enterprise reform in China ownership, transition, and performance

Tác giả: Jefferson, Gary H; Singh, Inderjit.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford New York Oxford University Press 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.095 E204-O.

9. Nữ hoàng Tiểu thuyết

Tác giả: Shan Sa (Sơn Táp); Lê Hồng Sâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 843 N550H.

10. Mô hình thị trường Trung Quốc

Tác giả: Văn Tiềm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 381.951 M450H.

11. 资源的现状与对策

Tác giả: 邱天编著.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外文出版社 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 333.72 邱000天.

12. 中国酒

Tác giả: 李争平.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 394.10951 中000国.

13. Giáo trình tiếng Trung Quốc: Trình độ trung cấp. T. 2 T. 2

Tác giả: Trần Chước; Nguyễn Thị Minh Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 GI108TR.

14. 10 đại thừa tướng Trung Quốc Những mẩu chuyện lịch sử nổi tiếng Trung Quốc

Tác giả: Lưu Kiệt; Phong Đào.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn học 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 920.02 M558Đ.

15. 中国少数民族教育

Tác giả: 夏仕武.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 五洲传播, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.951 中000国.

16. 中国少数民族文学

Tác giả: 赵五星.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播出版社 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 895.1 赵000五.

17. Lịch sử thế giới cổ đại

Tác giả: Lương Ninh; Đặng Quang Minh; Đinh Ngọc Bảo; Nghiêm Đình Vỳ; Nguyễn Gia Phu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 908.07 L302S.

18. 毛泽东自传珍稀书影图录

Tác giả: 程宸.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 国家图书馆出版社 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 程000宸.

19. 中国学者论全球化与自主

Tác giả: 蔡拓.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 重庆 重庆出版社 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.101 中000国.

20. Minh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII Tập 1

Tác giả: Hồ Bạch Thảo; Hồ Bạch Thảo ; Phạm Hoàng Quân; Phạm Hoàng Quân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.702 M312T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L