Tìm thấy 63 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Media writer's handbook a guide to common writing and editing problems

Tác giả: Arnold, George T.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.027 M200D.

2. Style Manual for Communication Studies

Tác giả: Adams, Carey; Harter, Lynn; Titsworth, Scott.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Mc Graw - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.27 ST600L.

3. Phone skills for the Information Age

Tác giả: Maxwell, Dorothy.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 PH430E.

4. Electromagnetic propagation in multi-mode random media

Tác giả: Rowe, H. E. (Harrison E.).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.36 EL201T.

5. Applications Communication For personal and professional contexts

Tác giả: Payne, Tames.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Topeka Clark Publishing Inc 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 A109P.

6. Communicating effectively

Tác giả: Hybels, Saundra; Weaver, Richard L.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 C429M.

7. Experiments manual for communication electronics Principles and applications

Tác giả: Frenzel, Louis E.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.382 E207P.

8. Introduction to communication

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Schaumburg, IL. Words of Wisdom, LLC. 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.5 I-312R.

9. Business communication building critical skills

Tác giả: Locker, Kitty O; Kaczmarek, Stephen Kyo.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B500S.

10. Introduction to mass communication media literacy and culture

Tác giả: Baran, Stanley J.

Ấn bản: Updated media enhanced 3rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.23 I-312R.

11. Human communication: the basic course

Tác giả: Devito, Joseph A.

Ấn bản: 7th editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States Longman 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 302.2 H500C.

12. Basic business communication skills for empowering the internet generation

Tác giả: Lesikar, Raymond Vincent; Flatley, Marie Elizabeth.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B100S.

13. Mass media 02/03

Tác giả: Gorham, John.

Ấn bản: 9th edi.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut McGraw-Hill/Dushkin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.05 M109M.

14. Traditions & encounters a global perspective on the past Vol. B: From 1000 to 1800

Tác giả: Bentley, Jerry H; Ziegler, Herbert F.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill 2008Nhan đề song song: Traditions and encounters.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909 TR100D.

15. In the company of others an introduction to communication

Tác giả: Rothwell, J. Dan.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 I-311T.

16. A beginner's guide to media communications

Tác giả: Gause, Van.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States of America Contemporary Publishing Group 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 384 A100B.

17. Cơ sở lý thuyết truyền tin T.1

Tác giả: Đặng Văn Chuyết; Nguyễn Tuấn Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 384 C460S.

18. Business and administrative communication

Tác giả: Locker, Kitty O.

Ấn bản: 7th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B500S.

19. Business communication building critical skills

Tác giả: Locker, Kitty O; Kaczmarek, Stephen Kyo.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.7 B500S.

20. GPRS demystified Plain english explanations of technology, markets anf management issues. Contribution from many companies in the mobine data industry

Tác giả: Hoffman, John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.39 GPRS.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L