Tìm thấy 109 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Black beauty

Tác giả: Sewell, Anna.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

2. Jane Eyre

Tác giả: Bronte, Charlotte.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.83 J105E.

3. World literature an anthology of great short stories, drama, and poetry

Tác giả: Rosenberg, Donna.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Lincolnwood, Ill., USA National Textbook Co. 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.8 W434L.

4. Hãy nói đi, Charles !

Tác giả: Cvellier, Vincent; Dutertre, Charles; Phạm Bích Thuỹ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Phụ nữ 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 843 H112N.

5. The hour of the cobra

Tác giả: Williams, Maiya.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Amulet Books 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 H400U.

6. Star stories

Tác giả: Hepburn, Gregory; Robles, Anne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 ST109S.

7. Coming of age: The Hopi way

Tác giả: Monjo, Louise; Brand, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork Macmillan 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 810 C429-I.

8. My one good nerve

Tác giả: Dee, Ruby.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. John Wiley & Sons 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 818.54 M600O.

9. Tuyển tập truyện ngắn Thăng Long - Hà Nội Tập 3

Tác giả: Kim Lân; Lê Minh Khuê; Nguyễn Đăng Na.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 T527T.

10. The Fizzy Whiz Kid

Tác giả: Williams, Maiya.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Amulet Books 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 F300Z.

11. Breaktime

Tác giả: Chambers, Aidan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Amulet Books 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 800 BR200K.

12. Mạnh hơn cả lời nói Hành trình của một người mẹ trong việc chữa khỏi bệnh tự kỷ cho con trai

Tác giả: McCarthy, Jenny; Nguyễn Thị Thu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 802 M107H.

13. Jeeves and friend

Tác giả: Wodehouse, P.G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford Oxford University Press 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 J200A.

14. McGraw-Hill reading

Tác giả: Flood, James; James V. Hoffman; Jan E. Hasbrouck.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... McGraw-Hill 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.4 MCGR112H.

15. Beat the Story Drum

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: USA McGraw-Hill Inc 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 B200T.

16. Escape the mask

Tác giả: Ward, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Amulet Books 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 800 E206C.

17. Observing

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: N.Y. Macmillan 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.83 O400B.
  (1 phiếu)
18. Cháu gái ông Linh

Tác giả: Claudel, Philippe; Trịnh Thu Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Phụ nữ 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 843 CH111G.

19. The Hound of the Baskervilles

Tác giả: Doyle, Sir Arthur Conan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hongkong Oxford Universiry Press 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 TH200H.

20. Wuthering Heights

Tác giả: Bronte, Emily.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: England Oxford University Press 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 W500TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L