Tìm thấy 78 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Jane Eyre

Tác giả: Bronte, Charlotte.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.83 J105E.

2. Chết! Sập bẫy rồi! Tiểu thuyết

Tác giả: Barbie, King Kong; Lục Hoa; Lucy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân trí ; Công ty Truyền thông Quảng Văn 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 CH258S.

3. Two dreams new and selected stories

Tác giả: Lim, Shirley; Shirley Geok - lin Lim; Zhou Xiaojing.

Ấn bản: 1st Feminist Press ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York The Feminist Rress 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 813.54 TW400D.

4. Hạt giống tâm hồn: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống T.1

Tác giả: -- First news Tổng hợp và biên dịch

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 H110G.

5. Những quyết định thay đổi cuộc sống

Tác giả: Kim Nhung; Nguyễn Văn Phước; Nhất Thủy; Thanh vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chí Minh 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 NH556Q.

6. Những kẻ thiện tâm T.1

Tác giả: Litell, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hội nhà văn 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 843 NH556K.

7. Phút dành cho cha

Tác giả: Johnson, Spencer; Ngọc Hân; Nguyễn Văn Phước; Như Quỳnh; Như Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Tp. Hồ Chi Minh ; Thư viện KHTH Tp. Hồ Chí Minh 2009Nhan đề song song: One minute for father.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 155.6 PH522D.

8. Journey to the centre of the earth

Tác giả: Verne Jules.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 J400T.

9. Hạt giống tâm hồn: Và ý nghĩa cuộc sống T.5

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 158 H110G.

10. Những khoảng lặng cuộc sống

Tác giả: -- First news Tổng hợp và biên dịch

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 NH556K.

11. Cháu ông Rameau

Tác giả: Diderot, Denis; Phùng Văn Tửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức trẻ 2006Nhan đề song song: Le Neveu de Rameau.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 843 CH111Ô.

12. Hạnh phúc không khó tìm Cách tìm niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày T.1

Tác giả: Ryan, M. J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Trẻ 2009Nhan đề song song: Happiness makeover.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 H107P.

13. Cho một khởi đầu mới

Tác giả: -- First news Tổng hợp và biên dịch

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 H110G.

14. Understanding literature

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston Glencoe /McGraw-Hill 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 U512D.

15. Hạt giống tâm hồn: Và ý nghĩa cuộc sống T.6

Tác giả: -- First news Tổng hợp và biên dịch

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 158 H110G.

16. Hạt giống tâm hồn: Từ những điều bình dị T.4

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 H110G.

17. Pride and Prejudice

Tác giả: Austen Jane.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 PR300A.

18. Nửa kia của Hitler Tiểu thuyết

Tác giả: Schmitt Eric - Emmanuel; Nguyễn Đình Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn học 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

19. Tales of King Arthur

Tác giả: Foulds, David.

Ấn bản: Xuất bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong. Oxford University Press 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 T100L.

20. The prince and the pauper

Tác giả: Twain Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 TH200P.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L