Tìm thấy 16 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định : áp dụng cho các doanh nghiệp có hiệu lực từ 1-1-97 / Bộ tài chính Áp dụng cho các doanh nghiệp có hiệu lực từ 1-1-97

Tác giả: Bộ tài chính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Nhan đề song song: Regulation on management, use and depreciation of plant assets.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 352.5 CH250Đ.

2. Những quy định về đổi mới chính sách quản lý đất đai và nhà ở

Tác giả: Đào Thanh Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.04 NH556Q.

3. Chế độ chính sách mới về lao động - tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tác giả: Nguyễn Khải Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 344.01 CH250Đ.

4. Hướng dẫn thực hiện in, phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn, chứng từ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 H561D.

5. Các văn bản pháp luật về thuế Văn bản mới nhất

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 C101V.

6. Các văn bản pháp luật về kiểm toán. Có hiệu lực từ 01/01/2006

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 C101V.

7. Chế độ mới về quản lý tài chính đầu tư và xây dựng Các văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính và của Chính phủ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 381 CH250Đ.

8. Cẩm nang công tác đấu thầu

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1197Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

9. Danh mục & thuế suất đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu 2012

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 D107M.

10. Chính sách thuế mới 2012 hướng dẫn kê khai nộp, quyết toán thuế

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 CH312S.

11. Quy định hiện hành về kế toán - kiểm toán Thông tin chuyên đề

Tác giả: Nhữ Lê Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Bộ kế hoạch và đầu tư. Trung tâm thông tin 1997Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

12. Quy định mới nhất về thực thi luật ngân hàng, luật tổ chức tín dụng và những quyết sách nhằm ổn định phát triển kinh tế năm 2012

Tác giả: Kim Thư; Quý Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 QU600Đ.

13. Hướng dẫn quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ quản lý tài chính sử dụng tài sản công trong cơ quan sự nghiệp và đơn vị hành chính có thu Chế độ công tác phí, chi hội nghị, nghỉ phép năm và hệ thống mục lục ngân sách sửa đổi mới nhất

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 H561D.

14. Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Tác giả: Nguyễn Phương Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

15. Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp

Tác giả: Trần Văn Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

16. Các chính sách và giải pháp thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2002Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L