Tìm thấy 32 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The Aims of argument A text and reader

Tác giả: Crusius, Timothy W; Carolyn E, Channell; Timothy W, Crusius.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.04 TH200A.

2. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn phòng cấp ủy

Tác giả: Cấp ủy.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 348 V115B.

3. Writers at Work: The Paragraph

Tác giả: Singleton, Jill.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 WR314E.

4. The process of paragraph writing

Tác giả: Reid, Joy M.

Ấn bản: 2nd ediKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States Prentice-Hall 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 TH200P.

5. Writing from sources with 2009 MLA and 2010 APA updates

Tác giả: Spatt, Brenda.

Ấn bản: Edition 7Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Bedford/St. Martin's 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 WR314-I.

6. Easy access the reference handbook for writers

Tác giả: Keene, Michael L; Adams, Katherine H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 E100S.

7. In our own words student writers at work

Tác giả: Mlynarczyk, Rebecca; Haber, Steven B.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York Cambridge, England Cambridge University Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 I -311-O.

8. Selected writings of Washington Irving

Tác giả: Irving, Washington; Kelly, William P.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Modern Library 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 818.209 S200L.

9. A Writer's reference includes 2009 MLA and 2010 APA Updates

Tác giả: Hacker, Diana; Jehn, Tom; Sommers, Nancy.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Bedford/St. Martin's 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 WR314E.

10. Writers at Work: The short composition

Tác giả: Strauch, Ann O.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University Press 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 WR314E.

11. Writers at work: The Essay

Tác giả: Zemach, Dorothy E; Yilmaz, Lynn M. Stafford.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University Press 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

12. Journeys Reading 1

Tác giả: Lebauer, Roni.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapo Prentice Hall 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 420 J435N.

13. A Writer's reference with writing in the disciplines

Tác giả: Hacker, Diana.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Bedford/St. Martin's 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 WR314E.

14. Writing from A to Z the easy-to-use reference handbook

Tác giả: Ebest, Sally Barr.

Ấn bản: 3rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mountain View, Calif Mayfield Pub 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 WR314B.

15. Kỹ thuật trình bày văn bản Soạn thảo văn bản theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (áp dụng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam), soạn thảo văn bản theo thông lệ quốc tế

Tác giả: Nguyễn Hữu Thân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 K600TH.

16. Tự học soạn thảo văn bản thành thạo với MsWord 2003&2007

Tác giả: Ninh Đức Tùng; Ninh Đức Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 T550H.

17. The Bedford handbook

Tác giả: Hacker, Diana.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Bedford/St. Martin's 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 B201F.

18. Writers at work: From sentence to paragraph

Tác giả: Blass, Laurie; Gordon, Deborah.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge Cambridge University Press 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

19. The Bedford guide for college writers with reader, research manual, and handbook

Tác giả: Kennedy, Dorothy M; Kennedy, X. J; Muth, Marcia F.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA Bedford/St. Martins 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 B200D.

20. Tự học xử lý với Word 2003 Thực hành xử lý nhanh văn bản - Microsoft office Word 2003

Tác giả: Quang Huy; Tín Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.5 T550H.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L