Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 한국문화 다시 읽기. 2 /현상으로 읽어 본 한국문화

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 국학자료원 2016Nhan đề dịch: Đọc lại văn hóa Hàn Quốc 2.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

2. 한국어 학습자 를 위한 한국 예절 과 문화

Tác giả: Katharina Reiß; Shin Hochol và cộng sự.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Sotong 2014Nhan đề dịch: Văn hóa và lễ nghi của Hàn Quốc (dành cho người học tiếng Hàn.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

3. 문화로배우는한국어 2

Tác giả: 저자 순천향대학교 한국어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Bogos, 2009Nhan đề dịch: Học tiếng Hàn qua văn hóa 2.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

4. 문화로배우는한국어 1

Tác giả: 저자 순천향대학교 한국어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Bogos, 2009Nhan đề dịch: Học tiếng Hàn qua văn hóa 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

5. 한국 의 옛날 이야기 로 배우는 한국어, 한국 문화

Tác giả: Lee Eun Ja; 저자 순천향대학교 한국어교육원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Yokrak , 2017Nhan đề dịch: Học tiếng Hàn- văn hóa Hàn qua các câu chuyện xưa của Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

6. 한국인은 왜그럴까요?

Tác giả: Choi Junsik.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Dose, 2016Nhan đề dịch: Người Hàn sao lại như vậy?.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

7. 교실밖 2000년서울이야기

Tác giả: Shin Hyon Bae.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim, 2015Nhan đề dịch: Câu chuyện Seoul những năm 2000.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

8. 먼나라이웃나라

Tác giả: Lee Won bok.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: 김영사, 2017Nhan đề dịch: Đất nước xa, đất nước láng giềng Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

9. 이야기 보따리 한국사 :연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 1

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2015Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử Hàn Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

10. 이야기 보따리 삼국시대(-57-935) - 연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 4

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2015Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử thời kỳ Tam Quốc.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

11. 이야기 보따리 삼국시대 (918-1392) - 연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2015Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử Cao Ly.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

12. 무료배송 이야기 보따리 조선시대(1392-1910) - 연표와 사진 자료가 빵빵 한림 역사 친구 2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Hanlim 2011Nhan đề dịch: Cái bọc kể chuyện lịch sử Josun.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

13. 한국문화 다시 읽기 1

Tác giả: Im Jong Jan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea.: Quốc học, 2016Nhan đề dịch: Đọc lại văn hóa Hàn Quốc 1.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L