Tìm thấy 286 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Jane Eyre

Tác giả: Bronte, Charlotte.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.83 J105E.

2. Một đời chỉ cần có em Tiểu thuyết

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian; Trần Thế Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Gia Lai ; H. : Hồng Bàng Công ty Sách Bách Việt 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 M458Đ.

3. Chết! Sập bẫy rồi! Tiểu thuyết

Tác giả: Barbie, King Kong; Lục Hoa; Lucy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân trí ; Công ty Truyền thông Quảng Văn 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 CH258S.

4. World literature an anthology of great short stories, drama, and poetry

Tác giả: Rosenberg, Donna.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Lincolnwood, Ill., USA National Textbook Co. 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.8 W434L.

5. Thời khắc quyết định thành công

Tác giả: Andrews, Andy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2010Nhan đề song song: The lost choice.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 813 TH462K.

6. Bộ bộ kinh tâm T2

Tác giả: Đồng Hoa; Đào Bạch Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 B450B.

7. Thế giới trong một ngày Tiểu thuyết

Tác giả: Rolin, Olivier; Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 TH250GI.

8. Hãy nói đi, Charles !

Tác giả: Cvellier, Vincent; Dutertre, Charles; Phạm Bích Thuỹ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Phụ nữ 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 843 H112N.

9. Bộ bộ kinh tâm T1

Tác giả: Đồng Hoa; Đào Bạch Liên.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

10. Vương miện lưu đày Truyện lịch sử

Tác giả: Mai Thục.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 V561M.

11. Nữ hoàng Tiểu thuyết

Tác giả: Shan Sa (Sơn Táp); Lê Hồng Sâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 843 N550H.

12. The best American mystery stories

Tác giả: Ellroy, James; Tác giả; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. - New York. Houghton Mifflin Company. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.83 B200S.

13. Những kẻ thiện tâm T.1

Tác giả: Litell, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hội nhà văn 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 843 NH556K.

14. The lord of the rings

Tác giả: Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel).

Ấn bản: Three-vol. ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Houghton Mifflin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (16). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 823 L400R.

15. The last person to hear your voice

Tác giả: Shelton, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 L109T.

16. My one good nerve

Tác giả: Dee, Ruby.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. John Wiley & Sons 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 818.54 M600O.

17. Nụ cười nước Anh Song ngữ Anh - Việt

Tác giả: Hill, L. A.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 N500C.

18. Mãi mãi tuổi hai mươi

Tác giả: Nguyễn Văn Thạc; Đặng Vương Hưng.

Ấn bản: tái bản lần thứ năm, có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh Niên 2005Nhan đề song song: Nhật ký thời chiến tranh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7043 M103M.

19. Lục giác sông Hồng 60 bài thơ của sáu nhà thơ đương đại Việt Nam

Tác giả: Dạ Thảo Hương; Cao Việt Dũng; Châu Diên; Dạ Thảo Hương; Hoàng Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2007Nhan đề song song: L' hexagone de Sông Hồng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 L506GI.

20. Tôi đi đây Tiểu thuyết: Giải thưởng Goncourt năm 1999

Tác giả: Echenoz, Jean; Phạm Văn Ba.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 840.1 T452Đ.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L