Tìm thấy 286 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Jane Eyre

Tác giả: Bronte, Charlotte.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hong Kong Oxford University Press 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.83 J105E.

2. Một đời chỉ cần có em Tiểu thuyết

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian; Trần Thế Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Gia Lai ; H. : Hồng Bàng Công ty Sách Bách Việt 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 M458Đ.

3. Chết! Sập bẫy rồi! Tiểu thuyết

Tác giả: Barbie, King Kong; Lục Hoa; Lucy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân trí ; Công ty Truyền thông Quảng Văn 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 CH258S.

4. World literature an anthology of great short stories, drama, and poetry

Tác giả: Rosenberg, Donna.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Lincolnwood, Ill., USA National Textbook Co. 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.8 W434L.

5. Thời khắc quyết định thành công

Tác giả: Andrews, Andy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tri thức 2010Nhan đề song song: The lost choice.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 813 TH462K.

6. Bộ bộ kinh tâm T2

Tác giả: Đồng Hoa; Đào Bạch Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.1 B450B.

7. Thế giới trong một ngày Tiểu thuyết

Tác giả: Rolin, Olivier; Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 TH250GI.

8. Hãy nói đi, Charles !

Tác giả: Cvellier, Vincent; Dutertre, Charles; Phạm Bích Thuỹ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Phụ nữ 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 843 H112N.

9. Bộ bộ kinh tâm T1

Tác giả: Đồng Hoa; Đào Bạch Liên.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

10. Vương miện lưu đày Truyện lịch sử

Tác giả: Mai Thục.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 V561M.

11. Nữ hoàng Tiểu thuyết

Tác giả: Shan Sa (Sơn Táp); Lê Hồng Sâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 843 N550H.

12. The best American mystery stories

Tác giả: Ellroy, James; Tác giả; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. - New York. Houghton Mifflin Company. 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.83 B200S.

13. Những kẻ thiện tâm T.1

Tác giả: Litell, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hội nhà văn 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 843 NH556K.

14. The lord of the rings

Tác giả: Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel).

Ấn bản: Three-vol. ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Houghton Mifflin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (16). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 823 L400R.

15. The last person to hear your voice

Tác giả: Shelton, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Pittsburgh, Pa. University of Pittsburgh Press 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 811 L109T.

16. My one good nerve

Tác giả: Dee, Ruby.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York. John Wiley & Sons 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 818.54 M600O.

17. Nụ cười nước Anh Song ngữ Anh - Việt

Tác giả: Hill, L. A.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 N500C.

18. Mãi mãi tuổi hai mươi

Tác giả: Nguyễn Văn Thạc; Đặng Vương Hưng.

Ấn bản: tái bản lần thứ năm, có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh Niên 2005Nhan đề song song: Nhật ký thời chiến tranh.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7043 M103M.

19. Lục giác sông Hồng 60 bài thơ của sáu nhà thơ đương đại Việt Nam

Tác giả: Dạ Thảo Hương; Cao Việt Dũng; Châu Diên; Dạ Thảo Hương; Hoàng Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2007Nhan đề song song: L' hexagone de Sông Hồng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 L506GI.

20. Tôi đi đây Tiểu thuyết: Giải thưởng Goncourt năm 1999

Tác giả: Echenoz, Jean; Phạm Văn Ba.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hội Nhà văn 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 840.1 T452Đ.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L