Tìm thấy 29 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tác giả: ThS. Phạm Long Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.

2. Riding the waves of culture : understanding diversity in global business

Tác giả: Trompenaars, Fons; Hampden-Turner, Charles.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 R300D.

3. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Vũ Nhật Nam; PGS.TS: Đồng Xuân Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đức Dương (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh)

Tác giả: Phùng Thị Thanh Mai; Th.s: Lê Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 X126D.

5. Một số giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất TPC (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Trương Lệ Quyên; Th.s: Lê Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 M458S.

6. Reinventing giants : How Chinese global competitor Haier has changed the way big companies transform

Tác giả: Fischer, Bill; Umberto Lago, Umberto; Fang Liu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.7 R200N.

7. The work revolution : freedom and excellence for all

Tác giả: Clow, Julie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.36 W434K.

8. Leading the Starbucks way : 5 principles for connecting with your customers, your products and your people

Tác giả: Michelli, Joseph A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

9. Phát triển văn hóa doanh nghiệp của chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Bùi Thị Thúy; PGS.TS: Đồng Xuân Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 PH110TR.

10. Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp của công ty TNHH xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Lê Thu Hằng; Th.S: Lê Thị Hạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 H406TH.

11. Leading culture change in global organizations : aligning culture and strategy

Tác giả: Denison, Daniel R.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2002Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 L200D.

12. Một số giải pháp nâng nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại và kho vận Mê Linh (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Thành Công; Th.s:Lê Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 M458S.

13. Đề xuất giaỉ pháp đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần may Bắc Giang. (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị Marketing)

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo; Vương Thị Thanh Trì.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658.8 Đ250X.

14. Giải pháp chủ yếu thúc đầy thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Phát triển nhân lực và Công nghệ thông tin (Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Bùi Thị Kim Ngọc; Th.s. Vương Thị Thanh Trì.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 GI-103PH.

15. An everyone culture : becoming a deliberately developmental organization

Tác giả: Kegan, Robert; Lahey, Lisa Laskow.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harvard Business Review press 2016 BostonTrạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 E200V.

16. Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty Cổ phần VEEGROUP Việt Nam. (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản Trị Kinh Doanh)

Tác giả: Đặng Thanh Sơn; Vương Thị Thanh Trì.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 H406TH.

17. 【図解】 これで仕事がうまくいく! ビジネスマナーの基本ルール

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 成美堂出版, 2011Nhan đề dịch: Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

18. ビジネスマナーの基本講座 :一印象からビジネスは始まる!

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 成美堂出版, 2007Nhan đề dịch: Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản .Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [495.6] (1 ). Kho tài liệu: 495.6.

19. Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần sứ Hải Dương. (Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Lê Thị Hương; TS. Nguyễn Thị Thúy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 PH110TR.

20. Agile engagement : how to drive lasting results by cultivating a flexible, responsive, and collaborative culture

Tác giả: Jaramillo, Santiago; Richardson, Todd.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York; John Wiley & Sons Inc. 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.3 A100G.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L