Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Nutrition and arthritis

Tác giả: Rayman, Margaret; Callaghan, Alison.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2006Nhan đề song song: Nutrition & arthritis.Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.7 N500A.

2. Arthritis & arthroplasty. : The shoulder

Tác giả: Dines, David M; Laurencin, Cato T; Williams, Gerald R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2009Nhan đề song song: Arthritis and arthroplasty.; Shoulder.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 617.5 A109R.

3. Arthritis & arthroplasty. The knee

Tác giả: Brown, Thomas E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2009Nhan đề song song: Arthritis and arthroplasty.; Knee.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 617.5 A109R.

4. Arthritis & arthroplasty. The spine

Tác giả: Shen, Francis H; Shaffrey, Christopher I.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2010Nhan đề song song: Arthritis and arthroplasty.; Spine.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 617.5 A109R.

5. Arthritis & arthroplasty. The foot and ankle

Tác giả: Coetzee, J. Christiaan; Hurwitz, Shepard R.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia, Pa. : Saunders/Elsevier, c2010Nhan đề song song: Arthritis and arthroplasty.; Foot and ankle.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 617.5 A109R.

6. Imaging of arthritis and metabolic bone disease

Tác giả: Weissman, Barbara N; Farber, Joshua M; Hiroshi Yoshioka; Kose, Katsumi.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.7 I-310A.

7. Surgical treatment of hip arthritis : reconstruction, replacement, and revision

Tác giả: Hozack, William J; Parvizi, Javad; Bender, Benjamin.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 617.5 S521G.

8. Arthritis & arthroplasty. The hand, wrist and elbow

Tác giả: Chhabra, Anikar; Isaacs, Jonathan E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Philadelphia, Pa. : Saunders/Elsevier, 2010Nhan đề song song: Arthritis and arthroplasty.; Hand, wrist and elbow.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 617.5 A109T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L