Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Writer's choice composition and grammar

Tác giả: -- Glencoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glenco Mcmillan/McGraw-Hill 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 WR314C.

2. Nghe - Nói - Đọc - Viết Tiếng Anh trình độ A

Tác giả: Lê Văn Sự. -- Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 NGH200N.

3. The process of paragraph writing

Tác giả: Reid, Joy M.

Ấn bản: 2nd ediKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States Prentice-Hall 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 TH200P.

4. Ielts preparation and Practice: Reading and Writing

Tác giả: Sahanaya, Wendy; Jeremy Lindale; Richard Stewart.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford University 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 S100H.

5. Northstar: Reading and writing 4

Tác giả: Haugnes, Natasha; Maher, Beth.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: White Plains, NY Pearson Education 2009Nhan đề song song: Reading and writing.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428.2 N400R.

6. Nghe - Nói - Đọc - Viết Tiếng Anh trình độ C

Tác giả: Lê Văn Sự. -- Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428 NGH200N.

7. Delf pour adolescents A1, A2, A3, A4 250 activités

Tác giả: Lescure, Richard; Alain Rausch; Esliane Grandet; Marie-Louise Parizet; Phạm Đức Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 445 D200L.

8. Delf A1, A2, A3, A4 450 activités

Tác giả: Lescure, Richard; Alain Rausch; Esliane Grandet; Marie-Louise Parizet.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giao thông Vận tải 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Kho mượn 445 D200L.

9. Cambridge Grammar for PET with Answers: Self-Study Grammar Reference and Practice

Tác giả: Hashemi, Louise; Thomas, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Kho đọc T1 428 C104G.

10. Read reason write

Tác giả: Seyler, Dorothy U.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 R200R.

11. Effective Academic Writing The essay T3

Tác giả: David, Jason; Liss, Rhonda.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

12. Effective Academic Writing The short essay T2

Tác giả: Savage, Alice; Mayer, Patricia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

13. Effective Academic Writing The Paragraph T1

Tác giả: Savage, Alice; Shafiei, Masoud.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L