Tìm thấy 648 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Marriage and the Family in Việt Nam today Questions and Answers

Tác giả: Lê Thi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2004Nhan đề song song: Hôn nhân và gia đình Việt Nam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 390 H454SNH.

2. Xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp cho du lịch Việt Nam

Tác giả: Phạm Xuân Minh Ngọc; Nguyễn Tuấn Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658.8 X122D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658.8 X122D.

3. Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội Tập 1

Tác giả: Vũ Xuân Mai; Lê Minh Khuê; Trần Nghĩa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 T527T.

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Hội sở ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng; Ngô Khánh Huyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 GI103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 GI103PH.

5. Vietnam education financing

Tác giả: -- World Bank

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. World Bank 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 379.597 V308N.

6. The cuisine of Việt Nam nourishing a culture

Tác giả: Jackson, Annabel; Hàm Châu; Vân Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

7. Capital Matters Vietnam Development Report 2009

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332 C109-I.

8. Hồ Chí Minh toàn tập 1924-1930 T.2

Tác giả: Hồ Chí Minh.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4346 H450C.

9. Vietnamese studies: No.4 -1993

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 900.597 V308N.

10. Một số vấn đề về quốc tịch trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Tác giả: Hoàng Thị Thu Hà; Nguyễn Công Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [342.59708 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 342.59708 M458S.

11. Hệ thống văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng Đã sửa đổi bổ sung đến Quý I năm 2007

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 H250TH.

12. Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo lịch sử văn hoá trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Tác giả: Tăng Bình; Ái Phương; Thu Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 394.267 PH109L.

13. Tuyển tiểu thuyết Thăng Long - Hà Nội Tập 7

Tác giả: Hữu Mai; Lê Minh Khuê; Trần Nghĩa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 T527T.

14. Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn thi hành

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 344.01 450L.

15. Chính sách ưu đãi thuế nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 CH312S.

16. Vương miện lưu đày Truyện lịch sử

Tác giả: Mai Thục.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.83 V561M.

17. The man who made a nation Hồ Chí Minh

Tác giả: Nga.

Ấn bản: 8th editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Nhan đề song song: Hồ Chí Minh con người làm nên dân tộc.Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

18. Các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 342 C101Q.

19. Giáo trình trợ giúp xã hội

Tác giả: Trần Xuân Kỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 361 GI-108T.

20. Sản phẩm hội nhập Việt Nam tự do hóa thương mại Tập I

Tác giả: -- Bộ Thương mại - Bộ Văn hóa Thông tin

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa - Thông tin 2002Nhan đề song song: Integral products - trade liberaliration of Vietnam.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 381 S105PH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L