Tìm thấy 114 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Essentials of behavioral research methods and data analysis

Tác giả: Rosenthal, Robert; Rosnow, Ralph L.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 300.72 E206S.

2. Xã hội học

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mejikarufurendo 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

3. Communication works Communication applications in the workplace

Tác giả: Galvin, Kathleen M; Terrell, Jane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: illinois National Textbook company 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 C429M.

4. Heartsblood hunting, spirituality, and wildness in America

Tác giả: Petersen, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Washington, D.C. Island Press 2000Nhan đề song song: Hearts blood.Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 179 H200A.

5. Drugs, society, and behavior : 02 / 03

Ấn bản: 17th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Connecticut Dushkin / McGraw - Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.05 DR508S.

6. Sociology

Tác giả: Schaefer, Richard T.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 S419-I.

7. Ăn trưa với nhà kinh tế Kinh tế học & đời sống thường nhật

Tác giả: Landsburg, Steven E; Thanh Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thời đại 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330.1 Ă115T.

8. The practical skeptic core concepts in sociology

Tác giả: McIntyre, Lisa J.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 PR101T.

9. The discovery of society

Tác giả: Collins, Randall; Makowsky, Michael.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 TH200D.

10. Giáo trình xã hội học đại cương và chuyên biệt

Tác giả: Trịnh Thị Chinh; Đặng Thị Lan Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 301 GI-108T.

11. Intimate relationships, marriages & families

Tác giả: DeGenova, Mary Kay.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw Hill 2008Nhan đề song song: Intimate relationships, marriages and families.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.8 I-311T.

12. Snobbery the American version

Tác giả: Epstein, Joseph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Houghton Mifflin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.5 SN400B.

13. Parenting-reward & Responsibilities

Tác giả: Hildebrand, Verna.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: NewYork Glencoe/McGraw-hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.874 P109E.

14. Ethical decision making in fund raising

Tác giả: Fischer, Marilyn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.7 E207H.

15. Giáo trình điều tra xã hội học

Tác giả: Trần Thị Kim Thu; Cao Quốc Quang; Đỗ Văn Huân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 301 GI-108T.

16. Giáo trình Xã hội học

Tác giả: Lương Văn Úc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 301 GI-108T.

17. Bàn về thành công

Tác giả: Marden, Orison; Mạnh Linh; Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hoá Thông tin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 158 B105V.

18. Window on humanity a concise introduction to anthropology

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 W311D.

19. The practical skeptic readings in sociology

Tác giả: McIntyre, Lisa J.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 PR101T.

20. The new urban sociology

Tác giả: Gottdiener, Mark; Hutchison, Ray.

Ấn bản: 2ndKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGrawHill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 361.2 N200W.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L