Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The man who made a nation Hồ Chí Minh

Tác giả: Nga.

Ấn bản: 8th editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Nhan đề song song: Hồ Chí Minh con người làm nên dân tộc.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.434692 H450CH.

2. On being different diversity and multiculturalism in the North American mainstream

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip; Kozaitis, Kathryn A.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.8 O-430B.

3. Hồ Chí Minh the Nation and the time 1911 - 1946

Tác giả: Phạm Xanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2005Nhan đề song song: Hồ Chí Minh dân tộc và thời đại.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 335.4346 H450CH.

4. American ethnicity the dynamics and consequences of discrimination

Tác giả: Aguirre, Adalberto; Turner, Jonathan H.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.8 A104E.

5. Càn Hải Linh từ

Tác giả: Hồ Đức Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao Động 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398.597 C105H.

6. Văn hóa dân gian Dân tộc Hà Nhì

Tác giả: Chu Thùy Liên; Chu Thùy Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa dân tộc 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398 V115H.

7. Công tác xã hội với việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Yên Bái Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội

Tác giả: Nguyễn Minh Phương; Trần Thị Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2011Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [361.3 C455T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 361.3 C455T.

8. 我们中国人

Tác giả: 張雯.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外文出版社 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 951 張000雯.

9. Culture & foreign policy

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boulder. - London Lynne Rienner 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.1 C500L.

10. Experiencing race, class, and gender in the United States

Tác giả: Fiske-Rusciano, Roberta; Cyrus, Virginia; Fiske-Rusciano, Roberta.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.097 E207P.

11. Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt nam

Tác giả: Ngô Đức Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn hóa Dân Tộc 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 398.

12. Du lịch sinh thái: Hướng dẫn cho các nhà lập kế hoạch và quản lý

Tác giả: Lindberg, Kreg; E.Hawkins, Donald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn hóa Dân Tộc 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 910.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L