Tìm thấy 71 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Kinh tế học vi mô

Tác giả: Begg, David; Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley; Trần Phú Thuyết.

Ấn bản: Tái bản (8th ed)Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2012Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (2).

2. Fundamental methods of mathematical economics

Tác giả: Chiang, Alpha C; Wainwright, Kevin.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.01 F512D.

3. Economics

Tác giả: Colander, David C.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 E201-O.

4. Financing technology's frontier decision-making models for investors and advisors

Tác giả: Shanley, Richard P.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hoboken, N.J. J. Wiley & Sons 2004Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 332 F311A.

5. Principles of Economics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben S.

Ấn bản: Brief EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 PR311C.

6. The micro economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 10th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill. Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

7. Kinh tế học vi mô

Tác giả: Cao Thuý Xiêm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 K312T.

8. Macroeconomics

Tác giả: Slavin, Stephen L.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 339 M101R.

9. Principles of microeconomics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben; Johnston, Louis (Louis Dorrance).

Ấn bản: Brief 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 PR311C.

10. Urban economics

Tác giả: O'Sullivan, Arthur.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.917 U521B.

11. Managerial economics theory, applications, and cases

Tác giả: Allen, W. Bruce.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York W.W. Norton 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M105A.

12. Study guide for the economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R; Maier, Mark; Wilson, Linda.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 ST500D.

13. The economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 E201-O.

14. The micro economy today

Tác giả: Schiller, Bradley R.

Ấn bản: 12th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

15. Study guide for use with Economics

Tác giả: Walstad, William B; Brue, Stanley L; McConnell, Campbell R.

Ấn bản: 18th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 ST500D.

16. Economics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 E201-O.

17. Principles of economics

Tác giả: Frank, Robert H; Bernanke, Ben; Kaufman, Roger T.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 PR311C.

18. Economics

Tác giả: Slavin, Stephen L; Stephen L. Slavin.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330 E201- O.

19. Kinh tế học Sách tham khảo T.1

Tác giả: Samuelson, Paul A; Đinh Xuân Hà; Nordhans, William D; Trần Đình Toàn; Vũ Cương.

Ấn bản: X.b lần 15Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 K312T.

20. Nguyên lý kinh tế học T.2 Kinh tế học Vĩ mô

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 339 NG527L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L