Tìm thấy 271 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. The police in America an introduction

Tác giả: Walker, Samuel; Katz, Charles M.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

2. The American journey Buiding a nation

Tác giả: Appleby, Joyce; Brinkley, Alan; McPherson, James M. -- National Geographic Society (U.S.)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 2000Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Living in America a popular culture reader

Tác giả: Covell, Scott F; Murray, Patricia Y.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mountain View, Calif. Mayfield Pub. Co. 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Lich sử Thăng Long - Hà Nội Tập 1

Tác giả: Phan Huy Lê; Hoàng Xuân Chinh; Nguyễn Bình Ban.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2011Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954 Tập 1

Tác giả: Đào Thị Diến; Đào Thị Diến; Đỗ Hoàng Anh; Hoàng Thị Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

6. The unfinished nation a concise history of the American people

Tác giả: Brinkley, Alan.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2000Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Discovering our past a brief introduction to archaeology

Tác giả: Ashmore, Wendy; Sharer, Robert J.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Philosophy the power of ideas

Tác giả: Moore, Brooke Noel; Bruder, Kenneth.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2002Trạng thái: Không có ĐKCB

9. A history of Western art

Tác giả: Schneider Laurie Adams; Laurie Schneider Adams.

Ấn bản: 4th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Lane Kirkland champion of American labor

Tác giả: Puddington, Arch.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hoboken, New Jersey John Wiley & Sons 2005Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Taking sides: clashing views on controversial issues in American history since 1945

Tác giả: Madaras, Larry.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: USA McGraw - Hill/Dushkin 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội Tuyển tập địa chí Tập 2

Tác giả: Nguyễn Thúy Nga; Nguyễn Kim Sơn; Nguyễn Thuý Nga; Nguyễn Văn Thịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Hình ảnh Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Tác giả: Tràn Mạnh Thường; Trần Mạnh Thường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Nhan đề song song: Images of Hanoi in the late 19th and early 20th centuries.Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Connections across Eurasia transportation, communication, and cultural exchange on the Silk Roads

Tác giả: Liu, Xinru; Shaffer, Lynda.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Hà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954 Tập 2

Tác giả: Đào Thị Diến; Đào Thị Diến; Đỗ Hoàng Anh; Hoàng Thị Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Worlds Together, Worlds Apart a history of the world from the beginnings of humankind to the present volume 2 the mongol empire to the present

Tác giả: Tignor; Robert; Jeremy Adelman; Stephen Aron.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; London Norton 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Eastern hemisphere

Tác giả: Banks, James A; Beyer, Barry K; Contreras, Gloria.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw - Hill 1993Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Themes and foundations of art

Tác giả: Katz, Elizabeth L; Lankford, E. Louis; Plank, Janice D.

Ấn bản: Teacher's annotated ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Minneapolis West Pub. Co. 1995Trạng thái: Không có ĐKCB

19. Guitar Music. History. Players

Tác giả: Chapman, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York DK Pub 2003Trạng thái: Không có ĐKCB

20. Traditions & encounters A brief global history Vol.II From 1500 to the present

Tác giả: Bentley, Jerry H; Streets, Heather E; Ziegler, Herbert F.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L