Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc Đại học (Nữ cao- Năm thứ nhất)

Tác giả: PGS.NSND Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Học viện âm nhạc quốc gia 2007Trạng thái: Không có ĐKCB

2. Phương pháp sư phạm thanh nhạc Chương trình đại học

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Viện âm nhạc 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

3. Lịch sử nghệ thuật thanh nhạc phương tây

Tác giả: Hồ Mộ La.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Từ điển bách khoa 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Những vấn đề sư phạm thanh nhạc

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Âm nhạc 2014Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học ( Nữ cao - Năm thứ Nhất )

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học ( Soprano - Năm thứ Tư)

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

7. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học (Soprano - Năm thứ Ba)

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

8. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học (Bariton - Bass - Năm thứ Tư)

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

9. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học ( Bariton - Bass - Năm thứ hai )

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

10. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học ( Tenor - Năm thứ hai )

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

11. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học ( Tenor - Năm thứ nhất )

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

12. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học ( Bariton - Bass - Năm thứ nhất )

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

13. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học ( Tenor - Năm thứ ba )

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

14. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học (Nữ cao - Năm thứ hai)

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

15. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học (Bariton - Bass - Năm thứ ba)

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

16. Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc Bậc đại học ( Tenor - Năm thứ tư )

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: 2017Trạng thái: Không có ĐKCB

17. Variazioni - Cadenze Tradizioni Per Canto Vol. 1

Tác giả: Ricci, Luigi.

Kiểu tài liệu: score Score; Định dạng: print Xuất bản: German; Ricordi , 2000Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

18. Jazz Arranging and Composing : A Linear Approach

Tác giả: Dobbins, Bill.

Kiểu tài liệu: score Score; Định dạng: print Xuất bản: 2015 Advance MusicNguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L