Tìm thấy 532 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại công ty tư vấn công nghệ Thiết bị và Kiểm định xây dựng ( Coninco )

Tác giả: Đỗ Phương Hà; Nguyễn Thanh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 PH121T] (2 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 PH121T.

2. Những bài thực hành Visual Foxpro

Tác giả: Đinh Xuân Lâm. -- VN-Guide

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 NH556B.

3. Tự học Windows XP Service pack 2, Windows vista 2007

Tác giả: Công Tuân; Công Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.2 T550H.

4. Các lỗi thường gặp trong AutoCad , CAD2008 và cách khắc phục

Tác giả: Ngọc Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.36 C101L.

5. RHCT Red hat certified technician linux study guide Exam RH 202

Tác giả: Jang, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... McGrawHill/Osborne 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.4 R000H.

6. Kỹ năng lập trình Visual Basic 6

Tác giả: Lê Minh Trí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Thống kê 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.13 K600N.

7. Computer architecture and organization

Tác giả: Hayes, John P.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw -Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 621.39.

8. Kỹ thuật ghép nối máy vi tính T.1 Ghép nối máy vi tính với thiết bị ngoài thông dụng

Tác giả: Nguyễn Mạnh Giang.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (4).

9. Những bài thực hành Visual Basic. Net căn bản

Tác giả: Đinh Xuân Lâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

10. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành

Tác giả: Phạm Ngọc Quỳnh; Đoàn Thị Hồng Nhung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

11. Lập trình windows dùng visual C++5.0 và MFC Sách tham chiếu đầy đủ nhất T.2

Tác giả: Dương Quang Thiện.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1998Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

12. Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số: Kỹ thuật số căn bản T.1

Tác giả: VN-Guide.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 621.381 GI-108TR.

13. Microsoft Excel 2000 toàn tập

Tác giả: Dodge, Mark; Đoàn Công Hùng; Stinson, Craig; Trần Ngọc Hoa; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb. Trẻ 2000Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

14. Lập trình cơ sở dữ liệu Visual Basic SQL Server

Tác giả: Võ Phước Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

15. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Đỗ Xuân Lôi.

Ấn bản: In lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1999Nhan đề song song: Data Structures.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.74 C125TR.

16. Turbo C

Tác giả: Leblanc, Gerald; Lê Văn Doanh.

Ấn bản: In lần 2 có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và kỹ thuật 1996Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

17. 101 thủ thuật cao cấp với máy vi tính

Tác giả: Trung Kiên; Công Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Văn hóa thông tin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 005.26 M458S.

18. Cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành

Tác giả: Nguyễn Bá Tường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học và Kỹ thuật 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 005.74 C460S.

19. The essentials of linear state-space systems

Tác giả: Aplevich, J. D. (J. Dwight).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Wiley 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 006 E206S.

20. Lập trình nâng cao trên ngôn ngữ Pascal Dùng cho sinh viên đại học, học sinh khá giỏi, giáo viên dạy tin học

Tác giả: Nguyễn Tô Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học quốc gia Hà Nội 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (5).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L