Y học

| Chọn nhan đề để:
Tai mũi họng (Dùng cho dào tạo bác sĩ đa khoa)

Tác giả: Phạm Khánh Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 617.5 T103M. Đặt mượn
Tâm lý học y học - y đức Dùng cho đào tạo cao đẳng y học

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Ngọc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.1 T120L. Đặt mượn
Tâm lý và đạo đức y học (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng)

Tác giả: Phạm Thị Minh Đức; Trần Thị Thanh Hương; Lê Thu Hoà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa và bổ sung Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 T120L. Đặt mượn
Tổ chức y tế - Chương trình y tế quốc gia (Dùng cho đào tạo Cao đẳng Y học)

Tác giả: Lê Như Đá; Lê Văn Nho.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 362106 T450C. Đặt mượn
Truyền máu hiện đại - cập nhật và ứng dụng trong điều trị bệnh

Tác giả: Đỗ Trung Phấn; B.s.: Đỗ Thị Vinh An; Trương Công Duẩn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 616.1 TR527M. Đặt mượn
Vô sinh do vòi tử cung - phúc mạc

Tác giả: Cao Ngọc Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 618.1 V450S. Đặt mượn
Điều dưỡng cơ bản 1 (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng)

Tác giả: Lê Thị Bình; Nguyễn Đạt Anh; Trương Việt Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 Đ309D. Đặt mượn
Điều dưỡng cơ bản 2 (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng)

Tác giả: Lê Thị Bình; Nguyễn Đạt Anh; Trương Việt Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 Đ309D. Đặt mượn
Điều dưỡng ngoại 1 (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng)

Tác giả: Nguyễn Tấn Cường; Trần Thị Thuận; Nguyễn Thị Ngọc Sương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 Đ309D. Đặt mượn
Điều dưỡng ngoại 2. Mã số: Đ.34.Z.06 (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng)

Tác giả: Nguyễn Tấn Cường; Trần Thị Thuận; Nguyễn Thị Ngọc Sương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 Đ309D. Đặt mượn
 <<    1  2  >  >>

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L