Kinh tế -Quản lý

| Chọn nhan đề để:
Bài tập kinh tế học vĩ mô

Tác giả: Ward, Damian; David Begg; Hồ Đình Bảo; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 339.076 B103T. Đặt mượn
Bài tập kinh tế học vi mô

Tác giả: Ward, Damian; David Begg; Hồ Đình Bảo; Nguyễn Văn Công.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 B103T. Đặt mượn
Bài tập quản trị chiến lược

Tác giả: Ngô Kim Thanh; Nguyễn Hoài Dung; Trương Đức Lực.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 B103T. Đặt mượn
Báo Cáo Tài Chính - Phân Tích, Dự Báo & Định Giá ( Tái Bản Lần Thứ Nhất, Có Sửa Đổi, Bổ Sung)

Tác giả: Phạm Thu Thủy; Nguyễn Thị Lan Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Kinh tế quốc dân 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 B108C. Đặt mượn
Giáo trình kiểm toán tài chính (Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi bổ sung)

Tác giả: Lê Thị Hoà; Nguyễn Quang Quynh; Ngô Trí Tuệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình kinh tế học Tập 1

Tác giả: Vũ Kim Dũng; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học kinh tế quốc dân, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 330.071 GI-108TR. Đặt mượn
Giáo trình kinh tế học Tập 2

Tác giả: Vũ Kim Dũng; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học kinh tế quốc dân; 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 GI-108TR. Đặt mượn
Giáo trình kinh tế quốc tế - Chương trình cơ sở (Tái bản lần thứ nhất có sửa đổi bổ sung)

Tác giả: Đỗ Đức Bình; Nguyễn Thường Lạng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Trường đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 337 GI-108TR. Đặt mượn
Giáo trình kinh tế đầu tư

Tác giả: Nguyễn Bạch Nguyệt; Phạm Văn Hùng; Từ Quang Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình kỹ năng thuyết trình

Tác giả: Dương Thị Liễu; Phạm Hương Thảo; Trương Thị Nam Thắng; Dương Thị Liễu.

Ấn bản: Tái bản lần thứ hai, có sửa đổi bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho mượn 302.2071 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình lập dự án đầu tư

Tác giả: Nguyễn Bạch Nguyệt; Phạm Văn Hùng; Trần Mai Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6071 GI-108TR. Đặt mượn
Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Tác giả: Nguyễn Hữu Tài.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 10, có sửa đổi bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4071 GI108TR. Đặt mượn
Giáo trình Marketing quốc tế

Tác giả: Trần Minh Đạo; Vũ Trí Dũng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8071 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình mô hình tăng trưởng kinh tế Chương trình sau đại học

Tác giả: Trần Thọ Đạt; Hà Quỳnh Hoa; Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. KInh tế quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 338.9 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá

Tác giả: Vũ Minh Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H, Kinh tế quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Tác giả: Nguyễn Năng Phúc.

Ấn bản: Tái bản lần thứ baKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Kinh tế quốc dân 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Phạm Quang Trung; Nguyễn Văn Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658071 GI108T. Đặt mượn
Marketing lãnh thổ

Tác giả: Vũ Trí Dũng; Nguyễn Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Kinh tế quốc dân 2011Nhan đề song song: Marketing places.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 381 M109L. Đặt mượn
Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu Tái bản lần thứ ba có sửa đổi bổ sung

Tác giả: Trần Hòe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 382 NGH307V. Đặt mượn
Niên giám thống kê 2013

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2014Nhan đề song song: Statistical yearbook 2013.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330.02 N305G. Đặt mượn
 <<  <  1  2    >>

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L