Công tác xã hội

| Chọn nhan đề để:
Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tác giả: Đào Văn Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 361.3 C455T. Đặt mượn
Giáo trình thống kê xã hội học (Dùng cho các trường Đại học khối Xã hội và Nhân văn, các trường Cao đẳng)

Tác giả: Đào Hữu Hồ.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 15 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 301.072 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình văn học phương Tây

Tác giả: Lê Huy Bắc; Lê Nguyên Cẩn; Nguyễn Linh Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 809 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình xã hội học văn hoá

Tác giả: Mai Thị Kim Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 306.4 GI-108T. Đặt mượn
Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 (Một số vấn đề lý luận và thực tiễn )

Tác giả: Trần Hậu; Đoàn Minh Huấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 361.9 PH110T. Đặt mượn
Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Viêt Nam (Sách chuyên khảo)

Tác giả: Mai Ngọc Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 307.72 T102B. Đặt mượn
Vai trò của nhà nước đối với hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam (Sách tham khảo)

Tác giả: Mai Lan Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 337.1 V103T. Đặt mượn
Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 361.3 Đ451M. Đặt mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L