Toán học

| Chọn nhan đề để:
Bải tập hình học cao cấp

Tác giả: Nguyễn Mộng Hy.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 516076 B103T. Đặt mượn
Bài tập mô hình toán kinh tế

Tác giả: Bùi Duy Phú (ch.b.); Lê Tài Thu; Trương Thị Thuỳ Dương; Nguyễn Văn An.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 330.0151 B103T. Đặt mượn
Bài tập phương trình sai phân

Tác giả: Lê Đình Định.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T. Đặt mượn
Bài tập phương trình vi phân (Tóm tắt lí thuyết. Bài giải mẫu. Bài tập và hướng dẫn giải)

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàn; Trần Văn Nhung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 515.076 B103T. Đặt mượn
Bài tập số học (Dùng cho sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm)

Tác giả: Nguyễn Tiến Quang.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512 C125T. Đặt mượn
Bài tập thống kê (Dùng cho các trường đại học và cao đẳng)

Tác giả: Đặng Hùng Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 5195076 B103T. Đặt mượn
Bải tập toán cao cấp T.3 (Phép tính giải tích nhiều biến số)

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 14Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T. Đặt mượn
Bải tập toán cao cấp T.2 (Phép tính giải tích một biến số)

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512076 B103T. Đặt mượn
Bải tập toán cao cấp T.1 (Đại số và hình học giải tích)

Tác giả: Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Hồ Quỳnh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 18Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T. Đặt mượn
Bài tập xác suất (Dùng cho các trường đại học và cao đẳng)

Tác giả: Đặng Hùng Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 5192076 B103T. Đặt mượn
Biến đổi tích phân

Tác giả: Đặng Đình Áng; Trần Lưu Cường; Huỳnh Bá Lân.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 515 B305Đ. Đặt mượn
Cấu trúc đại số

Tác giả: Đậu Thế Cấp.

Ấn bản: Tái bản lần thứ baKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512 C125T. Đặt mượn
Giáo trình giải tích toán học (Dùng cho sinh viên Khoa Toán - Tin Đại học, Cao đẳng Sư phạm. Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học, cao đẳng khối Khoa học - Kĩ thuật, Kinh tế ) T.1

Tác giả: Vũ Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 515 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình giải tích toán học (Dùng cho sinh viên Khoa Toán - Tin Đại học, Cao đẳng Sư phạm. Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học, cao đẳng khối Khoa học - Kĩ thuật, Kinh tế ) T.2

Tác giả: Vũ Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 515 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình lịch sử toán học

Tác giả: Mai Xuân Thảo; Trần Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 510.9 GI-108T. Đặt mượn
Giáo trình toán ứng dụng trong tin học (Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp)

Tác giả: Bùi Minh Trí.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 511 GI-108T. Đặt mượn
Hướng dẫn giải bài tập toán rời rạc

Tác giả: Đỗ Đức Giáo.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tưKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 511 H561D. Đặt mượn
Hướng dẫn giải bài tập đại số đại cương

Tác giả: Nguyễn Tiến Quang; Phạm Thị Cúc; Đặng Đình Hanh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 H561D. Đặt mượn
Lý thuyết xác suất

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến; Vũ Viết Yên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 519.2 B103T. Đặt mượn
Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng (Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng)

Tác giả: Đặng Hùng Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 7Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 519.2 M460Đ. Đặt mượn
 <<  <  1  2    >>

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L