Toán học

| Chọn nhan đề để:
Phương pháp giải bài tập logic học

Tác giả: Vương Tất Đạt; Nguyễn Thị Vân Hà.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 160.076 PH561P. Đặt mượn
Thống kê và ứng dụng (Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng)

Tác giả: Đặng Hùng Thắng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 519.5 TH455K. Đặt mượn
Toán rời rạc ứng dụng trong tin học

Tác giả: Đỗ Đức Giáo.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 511 T406R. Đặt mượn
Đại số tuyến tính

Tác giả: Đoàn Quỳnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [512 Đ103S] (1 ).
Được ghi mượn (2).
Kho tài liệu: Kho mượn 512 Đ103S. Đặt mượn
 <<    1  2  >  >>

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L