000 01556nam a22002657a 4500
003 TLU
005 20160822144245.0
008 160223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9788959957149
041 _avie
082 _a495.7
_bT306H
100 _aCho Hang Rok
245 _aTiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam
_cCho Hang Rok, Lee Mi Hye; Biên dịch: Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang...
_b: Trung cấp 4
260 _aKorea
_bKorea Foundation
_c2013
300 _a336 tr.
_c30 cm;
_bCD, ảnh, minh họa
520 _aGiáo trình được biên tập phù hợp với đặc thù thực tế một cách chặt chẽ là sự nối tiếp liên tục các nhu cầu và phản hồi tích cực của các cơ quan đào tạo và các trường đại học tại Việt Nam. Là công cụ học tập hiệu quả không chỉ trong các giờ học tiếng Hàn tại các trường Đại học mà còn dành cho cả những người học thông thường góp phần tăng cường sự hiểu viết sâu sắc về tiếng Hàn và nâng cao năng lực giao tiếp mang tính thực tế,
653 _aTiếng Hàn Quốc
653 _aGiáo trình
700 _aLee Mi Hye
700 _aLê Đăng Hoan
700 _aLê Thị Thu Giang
_eBiên dịch
856 _6http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2582
_dhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2582
_uhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2582
910 _bThuan
942 _2ddc
_cKM
999 _c10904
_d10904