000 01163nam a22002657a 4500
003 TLU
005 20160621142250.0
008 141229b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a001.4
245 _aKỷ yếu hội nghị khoa học năm 2015
_n(Phần 2: Ngoại ngữ - Khoa học sức khỏe - Khoa học xã hội và nhân văn)
260 _aH.
_bĐại học Thăng Long
_c2015
300 _a391 tr.
_c30cm
500 _aĐTTS ghi: Trường Đại học Thăng Long
520 _aGiới thiệu các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên khoa Ngoại ngữ - Khoa học sức khỏe - Khoa học xã hội và nhân văn của trường Đại học Thăng Long
653 _aKỷ yếu
653 _aNghiên cứu khoa học
653 _a Ngoại ngữ
653 _aKhoa học sức khỏe
653 _aKhoa học xã hội và nhân văn
700 _aTS.Phan Huy Phú
_eChủ biên
700 _aPGS.TS. Nguyễn Minh Xuân
_eCố vấn
700 _aGS.TS.Hà Huy Khoái...
_eỦy viên
910 _bThuan
942 _2ddc
_cKM
999 _c11493
_d11493