000 01123nam a22002897a 4500
003 TLU
005 20201221145730.0
008 161024b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9788976999870
041 _aKor
082 _a495.7
242 _aTiếng Hàn Kyunghee – Nghe 2
245 _a 경희 한국어 듣기 2
246 _aGet It Korean Listening 2
260 _aKorea
_bHawoo Publishing Inc.
_c2015
300 _a125 쪽;
_bCD
_c24 cm.
490 _aMã học phần GK102
520 _aCuốn sách giáo khoa tập trung vào ngôn ngữ và khả năng nghe tiếng Hàn trong các tình huống thực tế
653 _aTiếng Hàn Quốc
653 _aKỹ năng nghe
700 _a이정희 ,
700 _a김중섭,
700 _a조현용,
856 _6http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4236
_dhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4236
_uhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4236
910 _bThuan
942 _2ddc
_cGT
999 _c11673
_d11673