000 01653nam a22002777a 4500
003 TLU
005 20220510154332.0
008 141007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 _avie
082 _a332.1
_bPH110TR
100 _aCao Xuân Việt
_eNgười thực hiện
245 _aPhát triển hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
_b(Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
260 _aH.
_bĐH Thăng Long
_c2016
300 _a84 tr.
_c29 cm
_bBảng biểu;
500 _aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 _aThư mục, phụ lục cuối chính văn
520 _aMục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của tổ chức tài chính. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
653 _aPhát triển
653 _aHoạt động cho vay
653 _aTổ chức tài chính
653 _aC00241
700 _aPGS.TS. Lưu Thị Hương
_eGiáo viên hướng dẫn
856 _6http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1526
_dhttp://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1526
_uhttp://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1526
910 _bThuan
942 _2ddc
_cLVCH
999 _c11768
_d11768